Pro-life kongres vyzval na modlitby za život

V dňoch 4. až 8. októbra sa vo Fatime v Portugalsku konal Svetový modlitebný pro-life kongres. Kongres sa niesol v duchu citátu z encykliky Evangelium vitae: „Ó, Mária, … tebe zverujeme vec života“ (EV 105) Kongres bol zostavený z prednášok a spoločných bohoslužieb a modlitieb. Po kongrese boli ešte dva dni workshopy zamerané na modlitby pred potratovými klinikami a terapiu post abortívneho syndrómu.
Na kongrese sa zúčastnilo viac ako 300 účastníkov zo 40 krajín sveta, z ktorých asi štvrtina boli kňazi, rehoľníci a rehoľníčky. Slovensko zastupovali dvaja účastníci z Fóra života. Na kongrese bol celý čas prítomný biskup Karl Josef Romer, sekretár Pápežskej rady pre rodinu.
Najvýraznejšou osobnosťou kongresu bol Mons. Philip Reiley z New Yorku, ktorý už niekoľkokrát navštívil aj Slovenko.  Monsiňor Philip Reiley sa od roku 1989 modlí pred potratovými klinikami v New Yorku a odvtedy bolo v tomto meste zavretých 40 kliník. V súčasnosti sa modlitebných vigílií zúčastňuje množstvo veriacich z celých Spojených štátov, približne sto biskupov a šiesti kardinály. Medzi americkými katolíckymi ochrancami života je modlitba silným prvkom v ich činnosti na ochranu života, čím sú veľkou inšpiráciou aj pre Slovensko.
S povzbudivými prednáškami vystúpili aj delegáti z Poľska a Portugalska, kde sú v európskom kontexte zákony, ktoré najlepšie chránia ľudský život. Koncom tohto roka čaká Portugalsko diskusia o liberalizácii zákona a preto domáci delegáti poprosili všetkých o modlitbovú podporu.
Kongres pokračoval dvojňovými workshopmi, ktoré viedli Mons. Philip Reiley a Sestry života (Sisters of Life). Sestry života pochádzajú z USA a sú novým rehoľným rádom zameraným na ochranu života, ktorý založil J. E. Kardinál John O`Connor.
Odkaz kongresu je odkazom Jána Pavla II., ktorý v encyklike Evangelium Vitae hovorí: „ …naliehavo je potrebná veľká modlitba za život, modlitba, ktorá by prenikla celý svet. V rámci osobitných iniciatív, ako aj v každodennej modlitbe každé kresťanské spoločenstvo, každé hnutie a združenie, každá rodina a každý veriaci nech predkladajú vrúcne prosby Bohu, Stvoriteľovi a milovníkovi života. Sám Ježiš nám ukázal, že modlitba a pôst sú najdôležitejšou a najúčinnejšou zbraňou proti silám zla“ (EV 100).

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.