Vyhlásili laureátov Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života

Počas konferencie Vyber si život 23. 3. 2007 v rámci slávnostného večera boli udelené Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života. Občianske združenie Fórum života v III. ročníku odovzdávania ceny udelilo ocenenie týmto laureátom:

Za dlhoročnú vynikajúcu obhajobu úcty k človeku a ľudskému životu v celospoločenskom rozmere v kategórii Slovenská osobnosť získal Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života Mons. Prof. ThDr. František Tondra (na obr. s Annou Záborskou), diecézny biskup spišskej diecézy, predseda Konferencie biskupov Slovenska a predseda Bioetickej subkomisie teologickej komisie pri KBS.

Za nezištnú duchovnú, materiálnu i finančnú pomoc pri rozbehu slovenských pro-life organizácií v kategórii Zahraničná osobnosť získal Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života Dr. Mikuláš Havrila, in memoriam, významný podporovateľ ochrany života na Slovensku; zomrel v roku 2006 v Sankt Gallene vo Švajčiarsku.

Za obdivuhodné výsledky v konkrétnej pomoci ľuďom zo sociálne slabých skupín a príkladné rešpektovanie ich ľudskej dôstojnosti v kategórii Organizácia získal Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života Inštitút Krista Veľkňaza zo Žakoviec.
Občianske združenie Fórum života udeľuje každoročne Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života ľuďom a organizácii, ktorí sa svojou prácou a životom významným spôsobom zaslúžili o budovanie kultúry života. Laureátov ocenenia vyberá predsedníctvo Fóra života na základe návrhov od členov a verejnosti. Cena nesie meno významnej slovenskej osobnosti Antona Neuwirtha (* 1921 – † 2004), ktorý bol tiež zakladajúcim členom Fóra života. Ako človek, lekár, diplomat a mysliteľ svojim životom vydal svedectvo života v pravde. Patrí mu vďaka za záchranu detí, za dôstojné životy spoluväzňov vo väzniciach, za jeho knihu Liečiť zlo láskou a duchovné a intelektuálne vedenie Fóra života.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.