Petícia za výhradu vo svedomí má nádej dostať sa na rokovanie pléna NR SR

Vážení čitatelia

Pred časom sme vás v Spravodajcovi informovali o odovzdaní petície za výhradu svedomia. Podľa Kancelárie NR SR petíciu podpísalo platným spôsobom 98 536 občanov. Na to, aby sa o petícii rokovalo v pléne NR SR, je potrebným 100 000 podpisov.
Z tohto dôvodu nás osoba určená pre styk s orgánmi verejnej správy petície p. Ing. Pavel Martinický požiadal o pomoc pri zozbieraní zvyšných 1500 podpisov, na ktoré je ešte možné počkať. Vyzývame preto tých občanov, ktorí podporujú text petície a petíciu ešte nepodpísali, aby tak čím skôr urobili. Dajte si prosím pri tom pozor na to, aby boli hárky vyplnené úplne a riadne! Ďakujeme.
Hárky si môžete stiahnuť tu:  link na hárok a podpísané ich poslať na adresu uvedenú na hárku.

 

PETICIA na stiahnutie

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.