Stanovisko Fóra života k ústavnosti umelých potratov

Ústavný súd SR by mal do konca tohto roka prijať rozhodnutie o ústavnosti umelých potratov. Návrh na ich preskúmanie podala v roku 2001 skupina poslancov NR SR, ktorí požadujú vyhlásenie niektorých ustanovení zákona o umelom prerušení tehotenstva a jeho vykonávacej vyhlášky za protiústavné.

Fórum života vydalo odborné stanovisko podporujúce návrh skupiny poslancov na vyhlásenie interrupcií za protiústavné. Cieľom stanoviska je poskytnúť odborné argumenty v prospech práva na život nenarodených detí. Naša ústava totiž považuje za človeka každé dieťa pred narodením. Súčasne zakazuje diskrimináciu na základe akéhokoľvek kritéria.
V stanovisku sa preto zdôrazňuje, že ústava chráni právo na život všetkých ľudí bez rozdielu. Toto právo nemôže byť zákonom odopreté len preto, že sa niekto ešte nenarodil, alebo preto, že je geneticky postihnutý. Z tohto dôvodu Fórum života požaduje odstránenie všetkých foriem diskriminácie nenarodených detí, ako si to vyžaduje ústavná požiadavka rovnosti všetkých ľudí v dôstojnosti a v právach.

Stanovisko Fóra života k ústavnosti umelých potratov

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.