V Bratislave sa uskutočnil Tichý pochod za nenarodené deti

Dňa 28. decembra si občania Slovenska Tichým pochodom za nenarodené deti pripomenuli uplynutie 50 rokov od nadobudnutia účinnosti prvého potratového zákona na území SR. Ten nadobudol účinnosť 30. decembra 1957.

Tichý pochod začal zhromaždením účastníkov pri morovom stĺpe na Rybnom námestí v Bratislave. Sprievod asi 60 ľudí sa potom presunul na most SNP, odkiaľ účastníci hodili do Dunaja 14 ruží za zvolania 7 mužských a 7 ženských mien. Každá ruža symbolizovala spomienku na 100 000 nenarodených chlapcov alebo dievčat, ktoré boli usmrtené legálnym umelým potratom. Za obdobie 50 rokov bolo na území Slovenska usmrtených takmer 1 400 000 nenarodených detí, z toho 700 000 dievčat a 700 000 chlapcov. Účastníci počas pochodu niesli 50 drevených krížov, ktoré symbolizovali 50 rokov od prijatia prvého potratového zákona na území Slovenska.

Tichý sprievod potom pokračoval cez Hviezdoslavovo námestie, Laurinskú ulicu na Kamenné námestie. Program bol ukončený pobožnosťou k Betlehemským neviniatkam a svätou omšou  o 17.30 h v Kostole sv. Ladislava v Bratislave.

Podobným tichým pochodom a hádzaním ruží do Vltavy si v rovnakom čase pripomenuli 3 milióny usmrtených nenarodených detí aj občania Českej republiky v Prahe.

Z pochodu nájdete fotografie v našej fotogalérii. K bratislavskému pochodu vydala správu aj spravodajská televízia TA3, ktorú môžete nájť TU.

Fórum života 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.