Komentár Fóra života k nepravdivým tvrdeniam Ministerstva zdravotníctva SR

Fórum života víta, že sa Ministerstvo zdravotníctva SR konečne vyjadrilo k pripomienkam, ktoré k návrhu Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia (ďalej len „program“) Fórum života zaslalo. Ministerstvo vo svojom vyhlásení označilo pripomienky Fóra života za „nekonkrétne, argumentačne nepodložené a bez racionálneho základu“. Vzhľadom k tomu, že 36 zaslaných pripomienok konzultovalo Fórum života s expertmi z predmetných oblastí, takéto vyjadrenie MZ SR považuje Fórum života za pokračovanie arogantného prístupu používaného pri presadzovaní programu.
Ministerstvo naviac uviedlo, že na dnešnom stretnutí bol zástupcom Fóra života poskytnutý priestor na diskusiu a „zástupcovia OZ Fórum života ju však znevažovali svojimi emotívnymi vystúpeniami a invektívami narúšali vecný priebeh rokovania“. Ministerstvo týmto klame verejnosť, pretože na stretnutí sa zúčastnil iba jeden zástupca združenia, ktorý po vyslovení krátkeho stanoviska opustil rokovanie po pol hodine.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.