Fórum života zaslalo list Róbertovi Ficovi

Fórum života dnes zaslalo predsedovi vlády Róbertovi Ficovi list, v ktorom ho vyzýva, aby zastavil legislatívny proces vo veci „Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia“ (ďalej „program“).

Fórum života upozorňuje, že uvedený program v predloženej podobe nie je prospešný slovenským občanom, naopak priniesol by zhoršenie situácie a vytváral by zbytočné spoločenské napätie. 

Fórum života sa aktívne zapojilo do pripomienkového konania kde predložilo 36 zásadných pripomienok k programu, žiaľ ministerstvo zdravotníctva nebolo ochotné diskutovať o zásadných  pripomienkach. Preto sa rozhodlo obrátiť sa na predsedu vlády. 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.