Fórum života vyzvalo poslancov, aby odstránili diskrimináciu nenarodených detí

Pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa Fórum života vyzvalo listom poslancov NR SR na odstránenie diskriminácie nenarodených detí. „Naša spoločnosť urobila v procese odstraňovania diskriminácie za posledné obdobie veľký pokrok. V tejto chvíli dosiahnutých úspechov je potrebné, aby prestali byť diskriminované tiež nenarodené deti a boli im priznané ľudské práva, ktoré im patria,“ – uvádza sa v liste.

Fórum života upozornilo poslancov, že do parlamentu budú predložené návrhy právnych noriem, ktoré výrazne ovplyvnia postavenie nenarodených detí a ich matiek. Fórum života povzbudilo poslancov, aby využili tieto príležitosti na zlepšenie situácie nenarodených detí a vyhli sa prehĺbeniu ich diskriminácie z dôvodu zdravotného stavu. Ministerstvo zdravotníctva totiž oznámilo, že sa chystá do parlamentu predložiť novelu, ktorej cieľom bude zavedenie dvadsaťštyri týždňovej hranice pre potrat z genetických dôvodov. Ako povedal výkonný riaditeľ Fóra života Marek Michalčík: „Fórum života odmieta všetky formy diskriminácie. Odmieta teda aj diskrimináciu detí len preto, že sa ešte nenarodili alebo preto, že sú geneticky postihnuté. “

Podľa Fóra života sú tu legislatívne možnosti, ktoré môžu už dnes nájsť širokú politickú podporu, pretože nie sú politicky kontroverzné. Jednou z nich je zlepšenie informovanosti dievčat a žien pred umelým potratom. „Z našich skúseností vieme, že potrat mnohokrát nie je slobodnou voľbou ženy, ale skôr dôsledok tlaku jej okolia a nedostatku informácií“ – konštatuje sa v liste. Fórum života povzbudilo poslancov k prijatiu novely interrupčného zákona, ktorú predložila skupina poslancov začiatkom tohto roku. Cieľom novely je zvýšiť informovanosť dievčat a žien pred umelým potratom.  „Podporou novele umožníte, aby sa rozhodovanie žien a dievčat stalo zodpovednejším a slobodnejším“ – odkázalo Fórum života poslancom v liste.

Počas tohto týždňa prebieha kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa na podporu úcty k nenarodeným deťom.  Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.