Poslanci odmietli informovať ženy o rizikách potratu

Poslanci včera svojím rozhodnutím neposunúť do druhého čítania novelu potratového zákona odsúdili mnoho nenarodených detí na smrť a mnoho žien na psychické a fyzické utrpenie, ktoré je zvyčajným sprievodným znakom umelého potratu. Namiesto zabezpečenia zodpovednejšej voľby pre ženy sa poslanci rozhodli nechať  ženy napospas nevedomosti a tlakom okolia. 
Novela poslancov Lipšica, Hrušovského a Muškovej mala posilniť a lepšie zabezpečiť právo na informácie pre ženy, ktoré žiadajú o umelý potrat. Išlo o nadstranícky formulovanú legislatívnu normu, ktorá nezužovala súčasný zákon, len vytvárala priestor na využitie možností, ktoré súčasný stav legislatívy a poznatkov ponúka – utajený pôrod, možnosť uchýliť sa do azylového domu, dostať relevantné informácie o dieťati a vplyve potratu na zdravie ženy.   
„Poslanci si zakrývajú oči pred realitou, keď tvrdia, že ženy sú v súčasnosti dostatočne informované,“ hovorí riaditeľ Fóra života Marek Michalčík. „Ďakujeme všetkým poslancom, ktorí novelu podporili. Zároveň chcem vyzvať občanov, aby v budúcnosti zvážili, či vo voľbách dajú hlas poslancom, ktorí nielen že sú za potraty, ale dokonca odmietajú diskutovať o informovaní žien,“ uzatvára Michalčík.

Pozri aj tento clanok: Parlament odmietol pomoc ženám a ich nenarodeným deťom
Znenie novely Parlamentvá tlač 539


Národná rada Slovenskej republiky – hlasovanie poslancov

Schôdza č. 21      14. 5. 2008 17:13      Hlasovanie č. 44

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica, Pavla Hrušovského a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb. (tlač 539) – prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.


 
Prítomní: 
138
 
 
Hlasujúcich: 
137
 
 
[Z] Za hlasovalo: 
65
 
 
[P] Proti hlasovalo: 
12
 
 
[?] Zdržalo sa hlasovania: 
60
 
 
[N] Nehlasovalo: 
1
 
 
[0] Neprítomní: 
12
 


Klub KDH
 
 
 
 
Klub ĽS – HZDS
 
 
 
 
 
 
Klub SDKÚ – DS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klub SMER – SD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klub SMK – MKP
 
 
 
 
 
 
Klub SNS
 
 
 
 
 
 
 
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov
 
 
 
 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.