Zachráňme životy: narodilo sa už 6 detí

Počas polročnej existencie darcovského systému Zachráňme životy sa narodilo 6 bábätiek, v systéme bolo zaradených 10 žien a darcovia prispeli na pomoc tehotným ženám v núdzi sumou 221 506,- Sk. Na zaradenie do systému už čakajú ďalšie ženy v krízovej životnej situácii.

Projekt konkrétnej pomoci ženám, matkám a ich deťom Zachráňme životy bol spustený v decembri minulého roka. Jeho prvoradým cieľom je pomôcť tehotným ženám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi. Druhým cieľom je umožniť ostatným finančne, materiálne a aktívnym zapojením sa do projektu podporiť poskytovanú pomoc.

Centrálnym informačným miestom systému je webová stránka www.zachranmezivoty.sk. Pomôcť môže každý, kto sa rozhodne pravidelne alebo jednorazovo prispieť na číslo účtu 0424246346/0900. Finančné prostriedky možno do systému poukázať:

– trvalým platobným príkazom

– priamym vkladaním na účet darcovského systému

– jednorazovými platobnými príkazmi

– poštovou peňažnou poukážkou (PPP) typu U.

Príjemkyňu pomoci si môžete vybrať podľa jej životného príbehu, ktoré sú sprístupnené na web stránke. Všetky finančné prostriedky poukázané darcom dostanú priamo príjemkyne pomoci vo forme služieb a materiálnej pomoci. Príjemkyne pomoci sa do systému zaraďujú na základe odporúčania spolupracujúcich organizácií a jednotlivcov. Všetky informácie o poskytovateľoch a príjemcoch pomoci, formách pomoci, finančných čiastkach a ich použití si môže každý registrovaný darca overiť na stránke www.zachranmezivoty.sk.

Na záver uvádzame krátku výzvu Márie Demeterovej, koordinátorky projektu:

„Som veľmi vďačná všetkým doterajším darcom za podporu. Pre každú zo žien zaradených v systéme je to obrovská pomoc. Blíži sa čas dovoleniek. Preto nezabudnime ani počas nich na matky s deťmi, ktoré na dovolenku ani nemôžu pomyslieť. Usilujme sa prispieť im aspoň na to nevyhnutné. Ony sú vám za to nesmierne vďačné. Radi by sme aj v tomto prázdninovom mesiaci dosiahli hodnotu bodu 100,- Sk, preto vás prosíme, prispejte podľa svojich možností. Zo srdca vám ďakujeme a dúfame, že povzbudíte aj vašich priateľov a známych, pretože ďalšie príjemkyne čakajú na vašu pomoc a radi by sme aj naďalej pravidelne pomáhali pôvodným príjemkyniam. Ešte raz, veľká vďaka aj za pravidelnosť.“

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.