Fórum života bude na Pohode zachraňovať životy

Občianske združenie Fórum života patrí v posledných rokoch k pravidelným účastníkom festivalu Pohoda, na ktorom prezentuje svoju ťažiskovú tému ochrany života.  Dobrovoľníci z Fóra života budú tento rok na festivale Pohoda prezentovať nový projekt konkrétnej pomoci tehotným ženám v núdzi Zachráňme životy.
 
Projekt konkrétnej pomoci ženám, matkám a ich deťom Zachráňme životy bol spustený v decembri minulého roka. Jeho prvoradým cieľom je pomôcť tehotným ženám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi. Druhým cieľom je umožniť ostatným finančne, materiálne a aktívnym zapojením sa do projektu podporiť poskytovanú pomoc.
 
Centrálnym informačným miestom systému Zachráňme životy je webová stránka www.zachranmezivoty.sk. Pomôcť môže každý, kto sa rozhodne pravidelne alebo jednorazovo prispieť na číslo účtu 0424246346/0900. Väčšina darcov prispieva pravidelne každý mesiac formou trvalého príkazu, čo je najúčinnejší spôsob pomoci. Všetky finančné prostriedky poukázané darcom dostanú priamo ženy v núdzi vo forme služieb a materiálnej pomoci. Pomôcť je možné aj rozširovaním informácií o existencii systému a nakontaktovaním ženy v núdzi na koordinátorku projektu.
Všetky informácie o poskytovateľoch a príjemcoch pomoci, formách pomoci, finančných čiastkach a ich použití ako aj kontaktné informácie sú k dispozícii na stránke www.zachranmezivoty.sk.
 
Počas polročného fungovania systému sa vďaka pomoci darcov narodilo 6 bábätiek, v systéme bolo zaradených 10 žien a darcovia prispeli na pomoc tehotným ženám v núdzi sumou 221 506,- Skk. Na zaradenie do systému už čakajú ďalšie ženy v krízovej životnej situácii.
 
Dobrovoľníci Fóra života budú na festivale Pohoda okrem systému Zachráňme životy informovať a diskutovať aj o prirodzenom plánovaní rodičovstva, o úcte k ľudskému životu od počatia po prirodzenú smrť a o aktuálnych bioetických problémoch.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.