Sviečka za nenarodené deti

Zapojte sa aj Vy do organizovania pietnej spomienky na zomrelé nenarodené deti.

Sviečka za nenarodené deti je pietnou a modlitebnou akciou, ktorú iniciujú organizácie združené vo Fóre života. Hlavnou myšlienkou je spojiť spomienku na zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate.

Do projektu je možné sa zapojiť viacerými spôsobmi. Predovšetkým odporúčame, aby sa 2. novembra ľudia spojili v modlitbe alebo pietnom stíšení pri sviečkach na úmysel ochrany života. Spomienku na zomrelé a usmrtené nenarodené deti je možné vyjadriť aj umiestnením horiacich sviečok do okien našich domovov a modlitbou alebo stíšením v kruhu rodiny.
 
V tejto prípravnej fáze nám najviac môžete pomôcť rozširovaním materiálov do jednotlivých regiónov Slovenska. Vonkajším symbolom spomienky na zosnulých je horiaca sviečka. Už minulý rok sme ponúkali originálne označené sviečky  za dobrovoľný príspevok. Na základe záujmu z minulého roku plánujeme tieto sviečky  ponúkať aj teraz. Chceme Vás preto poprosiť o spoluprácu pri ponúkaní sviečok na vhodných miestach (napr. kostoloch, pastoračných centrách a pod.) Výťažok z dobrovoľných príspevkov bude použitý na náklady spojené s prípravou akcie a na činnosť Fóra života v oblasti ochrany života. Okrem sviečok máme k dispozícii obrázky s modlitbou o úctu k životu a plagát.

V prípade, že nám chcete pomôcť pri šírení týchto materiálov, kontaktujte našu kanceláriu do 13. októbra 2008 na čísle telefónu  0903 533 946 alebo na e-mailovej  adrese kancelaria@www.forumzivota.sk. Viac informácií nájdete na tejto stránke.
 
Ďakujeme za spoluprácu.
 
S projektom sú spojené aj úvodné pomerne vysoké finančné nároky. Budeme Vám veľmi vďační, ak nám ich pomôžete ľahšie znášať. Môžete tak urobiť zaslaním finančného daru na účet 0422874576/0900 alebo prispením on-line. Ďakujeme.
 
Projekt mediálne podporili: Katolícke noviny, Televízia LUX, Rádio Lumen a Duchovný pastier.  
 
Fórum života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.