Sprievod za nenarodené deti

Fórum života pozýva veriacich na sv. omšu spojenú so sviečkovým sprievodom za nenarodené deti, ktorý sa uskutoční pri príležitosti Sviečky za nenarodené deti 2. novembra 2008 v Bratislave.
Program sa začne o 17.30 hod. sv. omšou v kostole sv. Ladislava na Špitálskej ulici. Sprievod vyrazí približne o 19.00 hod. od kostola k Pamätníku nenarodených detí na Bezručovej ulici. Po krátkej modlitbe pri pamätníku sa sprievod vráti na záverečné požehnanie do kostola sv. Ladislava. Ďalšie informácie si môžete prečítať na plagáte.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.