Sviečka za nenarodene deti v regiónoch Slovenska

Trnave sa uskutoční 2. novembra modlitbové stretnutie za usmrtené nenarodené deti pred poliklinikou Družba v čase od 15:00 do 15:15.
V novej nemocnici v Nových Zámkoch sa 2. novembra o 16:45 v kaplnke uskutoční spomienkové stretnutie na zomrelé nenarodené deti za účasti duchovného otca.
V Chynoranoch sa bude konať sprievod po skončení večernej sv. omše k Pomníku pre nenarodené deti, ktorý sa nachádza pri Hlavnom kríži na cintoríne. Ľudia ponesú sviečky s nálepkami a deti sa spoločne nahlas pomodlia modlitbu za nenarodené deti. Vlani sa tejto akcie zúčastnilo približne 200 ľudí.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.