Konferencia Vyber si život poukázala na riziká antikoncepcie

V dňoch 27. – 28. marca 2009 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnil XI. ročník medzinárodnej konferencie  VYBER SI ŽIVOT. Konferencia sa konala pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Anny Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša. Konferenciu každoročne organizujú nezisková organizácia Áno pre život a občianske združenie Fórum života.

Cieľom konferencie je dať priestor na diskusiu o potrebe ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Témou XI. ročníka konferencie boli aktuálne spoločenské, etické a medicínske aspekty antikoncepcie.

Na konferencii vystúpila pani Victoria Thorn z USA a priblížila účastníkom negatívny vplyv antikoncepcie na  prirodzené biologicko-psychologické procesy, ktoré prebiehajú u žien ale aj u mužov. Victoria Thorn je riaditeľkou Národného centra postabortívneho zmierenia a uzdravenia (www.noparh.org) a zakladateľkou projektu Ráchel, ktorý je zameraný na psychosociálnu pomoc po potrate.

Professor William J. Thorn, manžel Victorie Thorn, vystúpil s prednáškou Vplyv médií na antikoncepčné myslenie. Pán Thorn je expertom na žurnalistiku a pôsobí na Marquette University in Milwaukee vo Wisconsine v USA.
V ďalších príspevkoch odborníci zo Slovenska priniesli nielen viaceré znepokojujúce informácie o negatívnych účinkoch hormonálnej antikoncepcie na organizmus ženy a partnerské vzťahy, ale aj na sociologické a demografické ukazovatele. Konferenčné príspevky uzavreli prezentácie organizácií, ktoré ponúkajú prirodzené metódy zodpovedného plánovania rodičovstva.

Konferencie sa zúčastnilo 120 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Talianska, Rakúska, Maďarska, Poľska a USA.

Súčasťou konferencie bol 5. ročník odovzdávania Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života.

V kategórii Slovenská osobnosť cenu získali manželia  Ing. Terézia Lenczová, CSc. a Mgr. Ladislav Lencz za podporu rodiny a poukazovanie na jej nenahraditeľný významu pre jednotlivcov i spoločnosť, za šírenie zodpovedného prístupu k rodičovstvu pri rešpektovaní ľudskej prirodzenosti a dôstojnosti a za osobný príklad manželskej a rodičovskej lásky.
V kategórii Zahraničná osobnosť získala cenu Wanda Półtawska z Poľska za svedectvo života preskúšané v ohni ťažkých životných skúšok v období fašizmu i komunizmu, za vedecký prínos k objavovaniu významu manželstva a rodiny a za dlhoročné neúnavné obhajovanie ochrany života s medzinárodným dosahom.

V kategórii Organizácia zíslala cenu talianska organizácia Movimento per la vita za dlhodobú kvalitnú prácu pri šírení úcty k životu v Taliansku a burcovanie európskych občanov za život a rodinu.

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť tu.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.