Prednáška na tému Môžeme ovplyvniť budúcnosť Slovenska a Európy?

Fórum života Vás pozýva na prednášku spojenú s diskusiou na tému:
Môžeme ovplyvniť budúcnosť Slovenska a Európy?
Rodina, ochrana života a aktuálne bioetické otázky

Kedy:  v utorok 19. mája 2009 o 18.00 hod.
Kde:   Trnava, Centrum pre rodinu, Štefánikova ul. (vedľa Jezuitského kostola)
Kto:    Marcela Dobešová – predsedníčka Fóra života, Marek Michalčík – riaditeľ Fóra života

Popri mnohých výhodách členstva v Európskej únii je Slovensko vystavené aj mnohým negatívnym trendom súvisiacimi s prítomnosťou v Západnej civilizácii: oslabeniu nedotknuteľnosti ľudského života, oslabeniu hodnoty rodiny, strácaniu významu manželstva, znižujúcou sa úrovňou demokracie. Ako odpovedať na tieto výzvy? Máme šancu zvrátiť niečo, čo sa zdá nezvrátiteľné?
Príďte a zapojte sa do diskusie!
 
 


Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.