Fórum života odmieta Národný program starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie

Fórum života zaslalo Ministerstvu zdravotníctva SR 42 zásadných pripomienok k  Národnému programu starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie (ďalej „program“), ktorý ministerstvo predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie. Napriek zmenenému slovníku k lepšiemu, program sa zásadne nelíši vo svojich cieľoch a úlohách od predchádzajúceho návrhu Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia a nezohľadňuje predtým vznesené pripomienky. Fórum života preto požiadalo ministra, aby predložený program raz a navždy stiahol.
 
Vo svojich pripomienkach Fórum života kritizuje najmä snahy o masívne rozšírenie hormonálnej antikoncepcie a umelého oplodnenia bez adekvátneho informovania o rizikách pre zdravie, snahu zaviesť celoplošné gynekologické prehliadky 15 ročných dievčat, zavedenie nebezpečnej potratovej tabletky, obmedzenie výhrady vo svedomí zdravotníckych pracovníkov a zariadení, uplatňovanie eugenických praktík, rozširovanie prenatálnej diagnostiky s cieľom vyhľadávania a usmrcovania detí s postihnutím, ale aj zbytočnosť programu a zaťaženie štátneho rozpočtu v čase hospodárskej krízy. Zásadné pripomienky Fóra života doteraz podporilo viac jako 2100 ľudí.
 
Fórum života mrzí, že ministerstvo zdravotníctva nedodržalo svoj sľub a sľub premiéra z novembra 2008 o definitívnom stiahnutí pôvodného Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia a opäť presadzuje nebezpečný národný program pod iným názvom. Fórum života je pripravené podporiť také materiály v prospech zdravia žien a mládeže, ktoré budú výsledkom širokého odborného konsenzu vypracované citlivo, vyvýžene a nestranne, a budú v prospech všetkých občanov a nie iba záujmových skupín. 
 
Kompletné znenie pripomienok k Národnému programu starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie,  ktoré Fórum života zaslalo ministrovi zdravotníctva nájdete tu.
 
Môžete ich podporiť na stránke www.peticia.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.