Pohoda nebola iba smutnou

Aj keď bola Pohoda tento rok ukončená v dôsledku tragického nešťastia predčasne, neznamená to, že by mala byť interpretovaná iba v tomto negatívnom význame. Organizátori festivalu dali možnosť mnohým organizáciám prezentovať svoju činnosť často zameranú na rozvoj a podporu života. Takýmto príkladom bola aj účasť občianskeho združenia Fórum života, ktoré na festivale prezentovalo projekt Zachráňme životy, vďaka ktorému sa doteraz narodilo už 15 detí, ktoré boli ohrozené umelým potratom. Nevieme vylúčiť, že na základe 800 rozdaných letáčikov o projekte sa niektorá z budúcich váhajúcich mamičiek nerozhodne pre život svojho dieťaťa.
 
Pod heslom „Pohoda od počatia“ poskytovalo 9 dobrovoľníkov združenia informácie o prirodzenom plánovaní rodičovstva, prenatálnom vývine človeka, ohrozeniach ľudského života a ľudskej dôstojnosti zvlášť na začiatku života a diskutovali s účastníkmi festivalu na aktuálne bioetické témy. Medzi dobrovoľníkmi bol tiež manželský pár z Ligy pár páru špecializujúci sa na prirodzené plánovanie rodičovstva a ďalší manželský pár – lekári z odboru gynekológie a anesteziológie, ktorí odpovedali na otázky aj z odborného hľadiska.
 
„Teší ma, že sme na Pohode propagovali projekt konkrétnej pomoci ženám v núdzi, na ktorý pozitívne reagovali všetci návštevníci nášho stánku. Som rád, že organizátori Pohody umožnili Fóru života a aj ďalším neziskovkám prezentovať svoje názory. Bolo príjemné nielen propagovať vlastný stánok, ale aj rozprávať sa s ľudmi z iných stánkov.“ – povedal za dobrovoľníkov Fóra života Filip Likavčan. 
 
Na festivale bol veľký záujem o odfotenie sa pri fotostene, ktorá zobrazovala tehotnú ženu. Záujemci jej mohli „prepožičať“ svoju tvár. Túto atrakciu pripravilo Fórum života v spolupráci s portálom www.rodinka.sk, na ktorom nájdete vo fotogalérii fotky z fotenia pri stene – http://foto.rodinka.sk/thumbnails.php?album=782&page=6
Výber najvydarenejších záberov je vo fotogalérii na našej stránke http:///www.www.forumzivota.sk/index.php?page=27&type=gallery&id=8&method=main&thm=26.

Fórum života vyjadruje hlbokú ľútosť, zvlášť pozostalým, nad tragickou udalosťou, ktorá viedla k predčasnému ukončeniu festivalu. Podľa našich viacročných skúseností s organizátormi festivalu sme presvedčení, že urobili na základe svojho vedomia, svedomia a profesionality všetko pre to, aby zabránili akýmkoľvek ohrozeniam ľudských životov. O ich úcte k životu svedčí napríklad aj tá skutočnosť, že na festival pravidelne pozývajú naše združenie, zamerané na ochranu života alebo aj ich rozhodnutie ukončiť festival bezprostredne po nehode.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.