V AMSTERDAME SA USKUTOČNIL SVETOVÝ KONGRES RODÍN, JEHO PRIEBEH POZNAČILI VANDALSKÉ ÚTOKY ODPORCOV

V dňoch 10.-12. augusta sa v holandskom Amsterdame konal už piaty kongres rodín, tentoraz na tému  „Moderné rodiny-tradičné hodnoty“. Jeho cieľom je poukázať na dobro a dôležitosť tradičnej rodiny vo svete.  Biskup Carlos Simon Vasquez zastupujúci Pápežskú radu pre rodinu konštatoval: „Skutočná rodina, ktorá je podstatou a hodnotou spoločnosti, musí byť zachovaná vo všetkých oblastiach…“. Rovnako sa vyjadril vo svetle viacerých pasáží novej encykliky Svätého Otca Benedikta XVI. Caritas in veritate , že práve prostredníctvom rodiny môže spoločnosť prekonať súčasnú ekonomickú krízu.
 
Svetový kongres rodín je medzinárodná sieť organizácií združujúca odborníkov a ľudí dobrej vôle z viac ako 60 krajín. Vznikla v roku 1997 s cieľom podporovať rodinu ako sociálnu inštitúciu. Predchádzajúce kongresy boli v roku 1997 v Prahe, v roku 1999 v Ženeve, v roku 2004 v Mexiku a napokon vo Varšave v roku 2007.
 
Ešte pred samotným začiatkom kongresu sa museli jeho organizátori vysporiadať s útokmi vandalov zo strany odporcov kongresu, ktorí poškodili najmä kancelárie spoločnosti EuroCongress, organizačne zabezpečujúcej stretnutie. Vonkajšia strana budovy bola znečistená farbou a na stene boli napísané obscénne ako aj protikresťanské heslá.
 
Larry Jacobs, výkonný riaditeľ svetového kongresu rodín konštatoval: „Vieme, že naši oponenti s nami nesúhlasia v mnohých otázkach. Avšak je skutočne otrasné, že títo protirodinní aktivisti si myslia, že majú právo zúčastniť sa na kriminálnych činoch vandalizmu, s cieľom zastrašiť účastníkov Svetového kongresu rodín. Nebudeme zastrašení týmito necivilizovanými taktikami…Posledné činy ukazujú, že je stále potrebnejšie hlásať pozitívne posolstvo nádeje o ústrednej roli prirodzenej rodiny v srdci Európskej únie.
 
 
Nejde o prvý silný protestný prejav proti kongresu, skupina  Autonomous Feminist Action usporiadala
protestné zhormaždenie a rozdistribuovala kresbu muža a ženy s dieťaťom a krížom medzi nimi. Na obrázku bola tiež čiara idúca cez ich hlavy a znázornené nožnice s anarchistickým znakom. Kresbu je možné vidieť na http://www.lifesitenews.com/ldn/2009/aug/09080506.html.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.