Krajne propotratové a antihumanistické výroky vysokých predstaviteľov administratívy prezidenta USA Obamu

Obamov hlavný poradca a splnomocnenec pre oblasť vedy a technológií, John Holdren, sa vo svojich vysokoškolských skriptách vyjadril, že v prípade núdze budú povinné potraty podporené americkou ústavou, ako aj najvyšším súdom.
Vo svojom diele „Ecoscience: Population, Resources, Environment,“ (Ekoveda: populácia, zdroje a životné prostredie) sa už v roku 1977 vyjadril, že nedobrovoľné opatrenia v oblastiregulácie obyvateľstva, vrátane nútených sterilizácií, budú nevyhnutné a morálne prijateľné v určitých extrémnych podmienkach, ako napríklad celosvetový hlad v dôsledku klimatických zmien.
Ako prevenciu voči ekologickej katastrofe navrhuje parlamentu USA zaviesť povinné potraty, vládou nariadené sterilizácie a zákony obmedzujúce počet detí v záujme „udržania verejného blaha.“
Podobné názory sa čoraz častejšie začínajú objavovať aj vo Veľkej Británii a v rámci zasadaní OSN.
Časopis Economist sa vyjadril: „Svet s menším počtom ľudí zníži množstvo plynov skleníkového efektu.“ V inej pasáži skrípt sa píše: Aby sa dosiahla vysoká úroveň života, treba, aby bolo na svete menej ľudí.“ Takisto sa vyjadruje, že „potraty môžu zachrániť túto planétu.“ Holdren sa síce v súčasnosti nevyjadruje až takýmto radikálnym spôsobom, avšak ešte v januári 2008 sa nechal počuť, že ako základný princíp pre „udržateľný blahobyt“ považuje pevné stanovenie „prijateľného rastu obyvateľstva,“ pričom rast počtu ľudí na zemi považuje za prekážku v dosiahnutiu tohto blahobytu. (podľa časopisu Science Magazine).
Jeho názor sa podozrivo zhoduje s tzv. „Agendou 21“ organizácie OSN, ktorá sa zaoberá„udržateľným blahobytom“, ktorý je už dávno schválený a aktívne sa prevádza v Oddelení OSN pre Neustály Rozvoj v Ekonomickej a Sociálnej Sfére.
 
Denník World Net Daily, 22.9. 2009, Jerome R. Corsi

Podobne Obamov hlavný poradca pre reguláciu obyvateľstva, Cass Sunstein, uvádza do života verejnosti novú radikálnu interpretáciu americkej ústavy. Vyjadril sa, že brániť ženámv potrate by zmenilo ženy na „nástroje zneužívané plodom“. Podľa neho, ako sa vyjadril vo svojej knihe v kapitole „Partial Constitution“ s názvom „Pornografia, potraty a arogancia“, je vrcholne nespravodlivé obmedzovať potraty

a pornografiu. „Reštrikcie týkajúce sa potratov a voľného prístupu k pornu obťažujú ľudí,“ napísal. Takisto vraví, že nevidí žiadny morálny problém v klonovaní ľudí, keďže „ľudské embryo nie je nič iné ako hrsť buniek.“
Niekoľkokrát tento človek prirovnal zvieratá k otrokom a nechal sa počuť, že dospelý pes alebo kôň je racionálnejší než ľudské dieťa, a preto by mali zvieratá mať rovnaké práva ako ľudia.
Senát pred dvomi týždňami potvrdil, že Sunstein sa stal Obamovým hlavným administrátorom v Bielom dome v oblasti informácií a regulácie, čím vyvolal u republikánov oprávnené obavy, že Sunstein začne presadzovať politiku radikálnych zmien v oblasti práv zvierat.
 
Denník World Net Daily, 25.9.2009, Aaron Klein

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.