Vo Francúzsku stúpa počet potratov napriek rozšíreniu antikoncepcie

Podľa novej štúdie francúzskeho národného inštitútu demografických štúdii stúpol počet potratov, aj keď klesol počet neplánovaných tehotenstiev, ktorých počet sa znížil oproti roku 1973 zo 45% na 33% v roku 2004, avšak počet potratov pri neplánovanom tehotenstve sa zvýšil zo 40 na 60%. Teda okolo 40% Francúziek malo v živote aspoň jeden umelý potrat.

Štúdia tvrdí, že ženy užívajúce kontraceptíva majú väčšiu túžbu kontrolovať svoju plodnosť a je teda u nich pravdepodobnejšie, že sa rozhodnú pre potrat dieťaťa nezapadajúceho do ich plánu.

Od augusta 1973 do januára 1976, teda počas obdobia, keď boli vo Francúzsku interrupcie legalizované, klesla plodnosť z 2,36 na 1,8 dieťaťa na ženu. V súčasnosti je to 2,02 dieťaťa na ženu, čo mnohí pripisujú pokusom francúzskej vlády povzbudiť k rodeniu detí rôznymi stimulmi.

Štúdia tiež konštatuje pokles želaní mať dieťa. Podľa profesorky Chantal Blayot je tento trend podporovaný „silným sociálnym tlakom na potrat. Pri prvom dieťati sa väčšinou rodičom blahoželá, pri treťom sú im kladené otázky či dobre zvážili, čo konajú“.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.