Rusko je ohrozené výraznou populačnou stagnáciou, napriek tomu federálny parlament (Gosduma) pripravuje zákon o „Ochrane reproduktívnych a sexuálnych práv a plánovanom rodičovstve“.

Ministerstvo zdravotníctva Ruskej federácie vyjadrilo nutnosť redukcie počtu potratov v krajine, hrozí totiž výrazné zníženie populácie. Ruská vláda sa snaží prijať opatrenia, ktoré by viedli k spomaleniu úbytku populácie. „ Téma zníženia počtu potratov je veľmi dôležitá. Samozrejme,  nevyriešime hneď problém klesajúcej pôrodnosti na 100 percent, mohli by sme však očakávať jej nárast o 20-30 percent“, konštatovala ministerka zdravotníctva a sociálneho rozvoja Ruskej federácie Tatiana Galikova. Jej výpoveď zverejnili mnohé ruské informačné agentúry. Galikova podložila svoje tvrdenia dostupnými štatistikami: v roku 2008 sa v Rusku narodilo približne 1 714 000 detí, vykonaných bolo cca 1 234 000 potratov. Rusko je jednou z krajín s najvyšším počtom potratov vo svete. Populácia Ruska klesá čoraz rýchlejším tempom. V roku 1991, po páde komunizmu, bola populácia krajiny na úrovni 148 mil. obyvateľov, dnes len okolo 142 miliónov. Pokles bol podmienený rôznymi príčinami – chudobou, alkoholizmom, zaostalou zdravotnou starostlivosťou a v neposlednom rade vysokým počtom potratov. Tiež detí sa v Rusku rodí čoraz  menej. 
Vláda sa chystá realizovať pripravené opatrenia formou konkrétnej pomoci. Ženám porodiacim dieťa by mali byť vyplácané finančné prostriedky, podobne podpora by mala smerovať i k mnohodetným rodinám. 

Pomerne protirečivý zákon o „Ochrane reprodukčných a sexuálnych práv a plánovanom rodičovstve“, ktorý by vraj mal pomôcť krajine zachovať ochranu reprodukčných práv, viesť ku zníženiu počtu potratov a celkovo k stabilizácii  demografických ukazovateľov, pripravuje  Národný parlament Ruskej federácie (Gosduma). V prípravných konaniach a rozhovoroch bolo totiž otvorene poznamenané, že na pripomienkovaní pripravovanej legislatívy sa zúčastnil aj Fond OSN pre populáciu, UNFPA, ktorý je významným podporovateľom systémov plánovaného rodičovstva založených temer výlučne na antikoncepcii a dostupnosti potratov hlavne po finančnej stránke. K významným aktivitám tejto organizácie patrí aj poukazovanie na populačnú explóziu v regiónoch sveta, podpora čínskej donucovacej politiky jedného dieťaťa a podobne.
V Rusku vyvoláva rozhorčenie aj odvolávanie sa na závery Káhirskej konferencie, na základe ktorých by sa mal daný legislatívny projekt zostaviť, navyše existujú vážne podozrenia, že Rusko bolo zaviazané k bližšie nešpecifikovaným medzinárodným dohodám, o obsahu ktorých sa mlčí.
Ruské organizácie pre ochranu života sú znepokojené aj množstvom nekonkrétnych informácii počas rozhovorov a diskusií. Vraj sa predstavitelia parlamentu vyjadrili len o zachovaní reprodukčných služieb pre občanov a ich financovaní, avšak nezmienili sa o možnej pomoci pôrodným klinikám a iným zariadeniam poskytujúcim zdravotnícku starostlivosť tehotným ženám, ktoré sú v zlom stave a podobne. Existujú vážne obavy, že peniaze, ktoré by bolo možné využiť na podporu týchto zariadení sa presmerujú na zvyšovanie dostupnosti antikoncepčných prostriedkov a ich propagáciu.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.