Human Life International smúti nad stratou svojho zakladateľa, otca Paula Marxa


Front Royal, Virgina – 20. marca t. r. krátko po 8,00 hodine otec Paul Marx, OSB, odišiel z tohto sveta do života, ktorý nikdy nekončí – toto je nádej, ktorá pretrváva v srdci celého hnutia pro-life aj vďaka tomuto človeku, ktorého sv. otec Ján Pavol II. nazval „apoštolom života“. Otec Marx dal pro-life hnutie doslova na mapu a v rámci svojho úsilia ukázal svetu priamu a organizovanú opozíciu kultúre smrti.

Často nazývaný ako „otec medzinárodného hnutia pro-life“ otec Marx navštívil všetkých 50 štátov USA a 91 krajín počas vyše 40 rokov jeho činnosti v hnutí pro-life. Keďže videl, ako sa postupne objavujú silné skupiny ľudí, ktoré bojujú proti životu, v roku 1971, dva roky pred Roe v. Wadeom, založil Centrum Human Life. V roku 1981 sa Centrum Human Life stalo Human Life International (HLI), prvá a najväčšia svetová pro-life organizácia. Otec Marx bol prezidentom HLI až do jeho odchodu do dôchodku v roku 1999.

Otec Marx je autorom viacerých publikácií, vrátane The Death Peddlers: War on the Unborn (1971), Death Without Dignity: Killing for Mercy (1982), Confessions of a Pro-Life Missionary (1988), Fighting for Life (1989), The Flying Monk (1990), The Warehouse Priest (1993), a svojej autobiografie Faithful for Life (1997).

Prezident Ronald Reagan raz vo svojom osobnom liste otcovi Marxovi napísal: „Môžete byť hrdý na to, čo všetko ste urobili, aby ste vyzvali tento národ a ostatných k reflexii a k pozitívnej činnosti v otázkach ovplyvňujúcich posvätnosť ľudského života. Boh Vás žehnaj.“
Modlime sa za jeho dušu a za posilnenie duchovných detí a rodiny pro-life, ktoré otec Paul zanechal ako svojich dedičov vo viac ako 100 krajinách“ – povedal  (kňaz) Rev. Euteneuer.

Otec Marx zomrel krátko po tom, čo oslávil svoje 90. narodeniny. Rád pripomínal, že sa narodil 10 dní predtým ako predošlý svätý otec Ján Pavol II., ktorý mu raz povedal: „Robíte najdôležitejšiu prácu na zemi.“
Svätá omša za zosnulého otca Marxa bola v piatok 26. marca v Opátstve sv. Jána (St.John´s Abbey) o 15,30 hod.

Nižšie je uvedený celý text vyhlásenia (kňaza) Rev. Thomasa J. Euteneuera, prezidenta HLI:
„20. marca tohto roku krátko po 8,00 hod. ráno, otec Paul Marx, OSB odišiel z tohto sveta do života, ktorý nikdy nekončí – prinajmenšom je tu nádej,  ktorá pretrváva v srdci celého hnutia pro-life aj vďaka tomuto človeku, ktorého sv. otec Ján Pavol II. nazval „apoštolom života“.
Počas 40-ročného pôsobenia otca Marxa v pro-life hnutí, a prostredníctvom jeho ciest po celom svete, ktoré predstavujú viac ako 3 milióny míľ, Human Life International videlo ako sa rozvíja vedomie ľudí celého sveta v otázkach života. Otec Paul doslova položil pro-life na mapu a prostredníctvom svojho úsilia založil vo svete priamu a organizovanú opozíciu kultúre smrti.
Bude veľmi chýbať všetkým ľuďom orientovaným pro-life, zvlášť tým z nás, ktorí sme s ním úzko spolupracovali a ktorých život sa tak nenávratne zmenil.
Keď príde ten požehnaný deň, keď boj za život konečne zvíťazí, ľudia sa vrátia k pohľadu späť na temné obdobie deštrukcie a budú prekvapení, kto oponoval útokom. Medzi najväčších víťazov v boji za život bude patriť otec Marx, nielen za svoju prácu, ale aj za prácu nespočitateľného množstva bojovníkov pro-life, ktorých inšpiroval.“
Modlíme sa za  odpočinutie jeho duše a za  posilnenie jeho duchovných detí a rodinu pro-life, ktoré otec Marx zanecháva ako svoje dedičstvo vo viac ako 100 krajinách.

O Human Life International
Human Life International vytvára efektívnu opozíciu kultúre smrti po celom svete. Organizácia bola založená v roku 1981 a je najväčšou pro-life organizáciou na svete. Má zastúpenie vo viac ako 100 krajinách sveta na šiestich kontinentoch. Fórum života je členskou organizáciou HLI od roku 2006.


  

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.