Žena a duševné zdravie – Psychosociálne a etické aspekty


Dňa 12. 5. 2010 usporiadala Katedra psychológie a patopsychológie PdF UK v Bratislave v spolupráci s Odbornou sekciou pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo Fóra života, o.z. medzinárodný seminár: Žena a duševné zdravie, Psychosociálne a etické aspekty.
Na seminári sa zúčastnilo vyše 20 odborníkov. Seminár otvorila psychologička Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. a za Fórum života sa účastníkom prihovoril jeho výkonný riaditeľ Marek Michalčík. Hosťom seminára a hlavnou prednášateľkou bola p. Anne Lastmann z Austrálie, ktorá predniesla dve prednášky na tému: Duševné zdravie ženy na križovatkách života a Duševné zdravie ženy a životná kríza.
S príkladmi z poradenskej praxe v panelovej diskusii aktívne vystúpili okrem p. A. Lastmann aj účastníčky seminára zo Slovenska: J. Štempelová, M. Glasová , E. Čeřovská a A. Verešová.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.