Belgicko : takmer polovica oslovených zdravotných sestier sa priznala k pomoci pri nedobrovoľných eutanáziách

Vyše 100 zdravotných sestier (presne 120) z celkovo 248 oslovených v rámci prieskumu sa priznalo, že pomáhali pri eutanáziách aj pacientom, ktorí na ne nedali súhlas – informuje denník „Daily Mail“. Tento fakt poukazuje na časté porušovanie zákona o eutanázii a jej vykonávaní lekármi a zdravotníkmi. Podľa legislatívy Belgického kráľovstva je vykonanie eutanázie povolené, no len v prípade súhlasu pacienta, či jeho výslovnej žiadosti.
Od legalizácie eutanázie v krajine pred ôsmimi rokmi následkom jej vykonania ročne zomiera asi 2000 ľudí, čo tvorí 2% všetkých úmrtí.
Podľa výsledkov prieskumu je pravdepodobné, že 20% zdravotných sestier ročne pomáha pacientom pri odchode zo života. No ako je už vyššie uvedené, zarážajúce je, že mnohé tieto prípady, kvalifikované ako eutanázia, boli vykonané bez súhlasu pacienta. Niektoré sestry sa snažia ospravedlniť svoje počínanie tým, že konali na základe predpokladaného súhlasu pacienta, aj keď ten nebol nikdy z ich strany vyslovený.
Čísla môžu byť ešte vyššie, nakoľko niektoré zdravotné sestry tajili svoju účasť pri týchto zákrokoch, pretože mali obavy z možnej zodpovednosti a nutnosti niesť následky za ne.
Doktor Peter Saunders, riaditeľ britskej organizácie „Care not killing“ (Starostlivosť bez usmrcovania) vo vyjadrení k prieskumu a jeho výsledkom konštatoval: „Musíme si z toho zobrať ponaučenie…akonáhle legalizujeme dobrovoľnú eutanáziu, nedobrovoľná bude nevyhnute nasledovať za ňou“. 

  

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.