Odovzdanie Petície proti výstavbe megakasína predsedovia NRSR

Dňa 7. septembra 2010 odovzdali členovia petičného výboru Petície proti výstavbe megakasína na Slovensku petičné hárky predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky Richardovi Sulíkovi. 125 640 podpisov (stodvadsaťpäťtisícšestoštyridsať) sa vyzbieralo od konca minulého roku, keď sa prijala účelová zmena zákona o hazarde.

Okrem Národnej rady Slovenskej republiky bude petícia odovzdaná aj prezidentovi SR, predsedníčke vlády SR, primátorovi mesta Bratislavy a starostom miestnych mestských častí v Petržalke a Jarovciach. Informáciu o odovzdaní petície adresoval petičný výbor veľvyslancovi USA v Bratislave.

Petícia žiada od všetkých zainteresovaných orgánov, aby prijali rozhodnutia na zabránenie výstavby megakasína na území Slovenskej republiky. Petičný výbor očakáva, že sa Národná rada Slovenskej republiky, prezident, vládne i samosprávne orgány budú požiadavkami petície veľmi seriózne zaoberať.

Petičný výbor chce poďakovať všetkým podporovateľom, ktorí prispeli svojim podpisom, časom a príspevkami do verejnej diskusie o problémoch a rizikách hazardu.

Petičný výbor konštatuje, že:
1) takzvané „polyfunkčné zábavné centrum Metropolis“, predstavené v urbanistickej štúdii developera firmy TriGranit, je len zásterkou pre vybudovanie stredoeurópskeho centra hazardu na pomedzí troch štátov, ktoré má prevádzkovať americká spoločnosť Harrah´s Entertaiment;
2) vládna a koaličná podpora tejto investície v minulom volebnom období nebrala do úvahy negatíva, ktoré táto investícia prinesie a bola v príkrom rozpore so záujmami občanov a predstaviteľov mesta a mestských častí, kde sa mala uskutočniť;
3) sľuby ekonomických a sociálnych benefitov predstavené investorom, boli veľmi nepresné, vo verejných prezentáciách investora sa výrazne menili, čím sa spochybnila ich hodnovernosť.

Predkladaná petícia preukázala odhodlanosť občianskej verejnosti chrániť  zdravé základy pre ekonomický, sociálny rozvoj  a kultúrny spoločnosti na Slovensku. Petičný výbor tlmočí postoje občanov, ktorí vyjadrili jasný nesúhlas s megakasínom a očakáva, že sa Národná rada SR bude týmto hromadným podnetom vážne zaoberať.

Podľa posledných vyjadrení zástupcu developera, ktorý plánuje na Slovensku realizovať projekt megakasína, sa tento projekt ďalej pripravuje a to aj napriek nesúhlasu mestského zastupiteľstva Bratislavy a miestnych zastupiteľstiev Petržalky a Jaroviec. Z iniciatív a diskusií počas trvania petície zasa vyplynulo, že v posledných rokoch nastal na Slovensku obrovský nárast počtu hracích zariadení a prvé prieskumy naznačujú slabú úroveň právnej regulácie ich fungovania. Členovia petičného výboru preto vyzývajú všetky kompetentné orgány i verejnosť, aby sa zapojili do verejnej diskusie o regulácii hazardu a zasadili sa o zmenu. Z týchto dôvodov sa tiež formuje občianske združenie, ktoré bude nadväzovať na činnosť petičného výboru a bude mať za cieľ napomáhať lepšej regulácii hazardu na Slovensku.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.