Bulharsko : vyznamenanie pre primátora mesta Pazaržik za zabránenie akcii „gay pride“

Primátor bulharského mesta Pazardžik, Todor Popov a miestny prokurátor Stefan Yanev boli vyznamenaní biskupom ortodoxnej cirkvi Plovdivskej diecézy Nikolajom, za zabránenie konania akcie „Gay pride“ v meste.´
Prislúcha im najvyššie vyznamenanie Plovdivského biskupstva, „medaila svätého apoštola Hermasa“. Minulý mesiac miestni predstavitelia prijali vyhlášku, ktorou sa zakazuje prezentácia a zobrazovanie sexuality na verejnosti, čím sa má zabrániť aj snahám o usporiadanie pochodov ako Gay pride. 
Nariadenie bolo vydané ako reakcia na uskutočnenie spomínanej akcie v bulharskej metropole Sofia v júni, na ktorej sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí. Homosexuálne organizácie reagovali na vydanie nariadenia žalobou k miestnej prokuratúre. Prokurátor Yanev však podporil rozhodnutie primátora a miestnej samosprávy, odôvodňujúc ho „prirodzeným právom“ a užitočnosťou.
I keď rozhodnutím malo dôjsť k zákazu zobrazovania všetkých foriem sexuality a sexuálnych úchyliek na verejnosti (teda homosexualita, heterosexualita, bisexualita, transsexualita, pedofília, nekrofília, zoofília, gerontofília a fetišizmus), proces sa nevyhol kontroverzii : Najvyššia prokuratúra v Sofii totiž rozhodla, že nariadenie je ilegálne a prekračuje rámec národného zákona i medzinárodných noriem a dohovorov.
Biskup Nikolaj, ktorý nazval pochod v Sofii “ typickým predstavením nemorálnosti a hriechu“ , vyzdvihol postoje Popova a Yaneva ako ukážkový príklad „obrany kresťanských hodnôt, kresťanskej morálky a spirituality a posvätnosti manželstva i rodiny.“

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.