Odchádza prezident HLI

Rev. Thomas J. Euteneuer, prezident medzinárodnej organizácie Human Life International (HLI), ktorej súčasťou je aj Fórum života, nás informoval o ukončení svojho pôsobenia v HLI. Rozhodol sa tak na žiadosť biskupa, ktorý ho ako kňaza svojej diecézy Palm Beach v štáte Florida povolal späť do pastorácie.

Predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová a výkonný riaditeľ Marek Michalčík zaslali rev. Euteneuerovi email, v ktorom mu poďakovali za takmer desaťročnú službu v hnutí pro-life a za rozvoj celosvetovej siete hnutia za život. Zároveň mu zaželali veľa požehnania na novom pôsobisku.

HLI bude dočasne riadiť Msgr. Ignacio Barreiro Carámbula, ktorý vedie kanceláriu HLI v Ríme.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.