Sviečka za nenarodené deti


Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate. Projekt organizujeme s cieľom zapojiť do jeho realizácie farnosti, spoločenstvá, rodiny i jednotlivcov na celom Slovensku. Sviečka za nenarodené deti prebieha počas celého mesiaca október s vyvrcholením 2. novembra, v deň Pamiatky zosnulých. Práve v čase, keď si spomíname na našich drahých zosnulých, zjednoťme sa v úmysle za ochranu života. Spomienku na zomrelé a usmrtené nenarodené deti je možné vyjadriť večer 2. novembra aj umiestnením horiacich sviečok do okien našich domovov. Projekt sa realizuje s podporou a požehnaním biskupov Slovenska a s mediálnou podporou Katolíckych novín, Televízie LUX a Rádia Lumen.

Pozývame i vás zapojiť sa do projektu rozširovaním informácií a materiálov do jednotlivých regiónov Slovenska; umiestnením baneru, ktorý nájdete na web stránke k projektu; zabezpečením distribúcie letákov, plagátov a originálnych sviečok za nenarodené deti do vašej farnosti; finančným darom na číslo účtu 0422874576/0900, v priečinku pre adresáta uveďte heslo „Sviečka“.

Kontaktujte nás prosím čím skôr, najneskôr však do 12. októbra 2010, aby sme dokázali zabezpečiť všetky vaše požiadavky. Kontakty: tel.: 0903 533 946, e-mail: kancelaria@www.forumzivota.sk. Viac informácií nájdete na stránke http:///sviecka-za-nenarodene-deti.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.