V Seville sa pripravuje kongres na podporu potratov, španielska cirkev vyzýva na modlitby

Cirkev Španielska vyzýva k intenzívnej modlitbe za ochranu života počas trvania Svetového kongresu na podporu potratov, ktorý sa bude konať od 21. do 23. októbra v španielskom meste Sevilla. Miestny arcibiskup Juan José Asenjo v pastierskom liste , s názvom „Kategorické áno životu“, vyzýva farnosti, rehoľné komunity a hnutia k väčšej citlivosti a zodpovednosti, ako aj k intenzívnemu nasadeniu za záchranu kultúry života.

„Nemám možnosť zabrániť konaniu kongresu“, povedal arcibiskup Asenjo, „ale mám povinnosť apelovať na svedomie veriacich ohľadom tohto podujatia, ktoré nebude slávnym míľnikom v histórii nášho mesta.“ Konferencia, financovaná verejnými inštitúciami v hlavnom meste a regióne Seville, má za cieľ poskytnúť informácie o nových technológiách na zlepšenie kvality vykonávania potratov.

Podľa agentúry Zenit arcibiskup v pastierskom liste definuje potrat ako „zámerné a úmyselné zničenie ľudskej bytosti na žiadosť jeho rodičov, s pomocou lekárov.“ Tvárou v tvár tejto skutočnosti uvádza tri návrhy: modlitbu, potom uvedomelú snahu o zvýšenie povedomia a podporu inštitúcií či iniciatív na podporu života, ako aj pomoc matkám, ktoré sú v ťažkých situáciách. Mons. Asenjo odporúča ako duchovnú zbraň počas týchto dní modlitbu posvätného ruženca, adoráciu pred Eucharistiou, sväté omše, ako aj špeciálnu modlitbu k Panne Márii, ktorú napísal Ján Pavol II. ako záver encykliky Evangelium Vitae.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.