Medzinárodný modlitbový kongres za život 2010


V dňoch od 6. do 10. októbra 2010 sa v Ríme konal Medzinárodný modlitbový kongres za život pod názvom „A svetlo vo tmách svieti“, ktorý už po piatykrát zorganizovala organizácia Human Life International (HLI) z Rakúska. Konferencie sa zúčastnili predstavitelia Cirkvi a laických pro-life organizácií zo 45 krajín sveta. Zo Slovenska sa konferencie zúčastnili šéfredaktor časopisu Duchovný pastier Mgr. ThLic. Daniel Dian, vedúci Katedry filozofie a religionistiky GTF PU v Prešove doc. PhDr. Pavol Dancák, doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD. z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a z modlitbového združenia Život ako dar jeho predsedkyňa Mgr. Eva Čeřovská a Ing Elena Lehocká.

Úvodnú svätú omšu celebroval kardinál Ennio Antonelli. Na kongrese odznelo množstvo vynikajúcich a vzácnych príspevkov. Mons. Philip Reilly z New Yorku, zakladateľ a riaditeľ celosvetového hnutia Helpers of God´s Precious Infants (Pomocníci drahocenných Božích detí), ktorý navštívil niekoľkokrát aj Slovensko, vo svojich prednáškach vyzdvihol najmä to, že tí, čo sa modlia za záchranu počatého života priamo pred nemocnicami, sú zapáleným svetielkom, ktoré na týchto miestach novodobej Golgoty svieti v tmách. Zdôraznil, že stáť pred nemocnicami, kde sa robia potraty, v tichej modlitbe je pre ženy v ťažkých situáciách veľmi dôležitým svedectvom Božej lásky. Mons. Reilly pripomenul, že počas dvadsiatich rokov modlitieb pred nemocnicami, svätých omší, pochodov za život a adorácií, ktorých sa zúčastňuje 7 kardinálov a 40 biskupov, zavreli v USA dve tretiny potratových kliník. Mons. Reilly všetkých vyzval, aby už nenechali drahocenné Božie deti čakať a aby konali.

V množstve kvalifikovaných prednášok na kongrese zaznelo mnoho nových prekvapujúcich informácií, podnetov a výziev. Kongresom ako najdôležitejšie rezonovali dôležitosť modlitby, pôstu a obety, bezpodmienečná láska k ľuďom, vzdelávanie sa a konkrétna činnosť za záchranu počatého života.

Jednotliví prednášajúci sa dotýkali príčin súčasného rozvratu ľudskej spoločnosti a jeho dôsledkov. Vo viacerých prednáškach však zaznelo aj konštatovanie, že najväčším hriechom v tejto oblasti je to, ak o nej mlčia biskupi a neangažujú sa, čo pripomenul aj pomocný biskup Salzburgu Andreas Laun, lebo, ako povedal, budú napádaní a diskreditovaní. Biskup Laun ďalej podotkol, že biskupi majú byť pripravení trpieť.

Z cirkevných predstaviteľov na kongrese so svojimi prednáškami ďalej vystúpili kardinál Antonio Canizares Llovera, biskup Klaus Küng z Rakúska, arcibiskup Zygmunt Zimowski a arcibiskup Raymond Leo Burke, ktorí slúžili aj sväté omše.

Vo štvrtok 7. októbra na sviatok Ružencovej Panny Márie sa v areáli kongresu Fraterna Domus konala slávnostná svätá omša a za modlitby svätého ruženca sviečková procesia k Lurdskej jaskyni, pri ktorej sa účastníci kongresu dozvedeli pozitívnu správu z hlasovania v Rade Európy ohľadom uplatňovania výhrady vo svedomí.

V piatok 8. októbra mali účastníci kongresu o 15-tej hodine svätú omšu za odčinenie hriechov proti životu v bazilike svätého Petra, ktorú slúžil kardinál Angelo Comastri. Účastníci z jednotlivých krajín vložili do pripravených obálok s menami svojich krajín zoznam hriechov, ktoré sa v ich krajinách páchajú proti životu a obálky odovzdali do rúk celebrantov. Obálky krajín, ktoré na kongrese neboli zastúpené, odovzdali účastníci kongresu nezalepené. Pred svätou omšu sa konala modlitba svätého ruženca a procesia hlavnou loďou baziliky svätého Petra do krypty svätého Petra k hrobu Jána Pavla II.

Na záver kongresu sa v rímskom Augustiáne konalo slávnostné odovzdanie ocenenia kardinála von Galena, ktoré bolo udelené Mons. Philipovi Reillymu a pánovi Dietmarovi Fischerovi z HLI Rakúsko. Ocenenie odovzdávala jeho Excelencia arcibiskup Raymond Leo Burke. Záverečnú svätú omšu kongresu v nedeľu slúžil biskup Jean Lafitte.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.