Poďakovanie Svätému Otcovi za ustanovenie Vigílie za každý počatý ľudský život

Náš Svätý Otec Benedikt XVI. naliehavo vyzýva celý svet, aby sa zjednotil v modlitebnej vigílii v prospech nenarodeného života.

V sobotu 27. novembra 2010 Svätý otec pápež Benedikt XVI. v bazilike svätého Petra v Ríme súčasne s prvými vešperami prvej adventnej nedele a s ohľadom na blížiaci sa sviatok Narodenia Pána začne slávnostnú modlitebnú vigíliu za každý nenarodený ľudský život. Pápež vyzýva celú Cirkev, aby sa k tejto modlitbe pridala.

Poďakovanie Sv. otcovi je možné vyjadriť podporným podpisom TU.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.