Príhovor predsedníčky Fóra života


Milí priatelia!

Je zvykom na konci roka bilancovať výsledky osobných, firemných, politických, či spoločenských aktivít. Či v tomto roku poklesli potraty, zvýšila sa pôrodnosť, koľko detí sa narodilo mimo manželstva, koľko žien používa antikoncepciu, koľko žien podstúpilo umelé oplodnenie, to nám povie štatistika v budúcom roku. Zmenila sa politická garnitúra. Ako to ovplyvní našu činnosť, tiež ukáže budúcnosť. Na každom jednom z nás záleží, či ostaneme pasívni alebo budeme aktívne pôsobiť v rodine, v zamestnaní, či vo verejnom alebo spoločenskom živote v prospech úcty k životu od počatia až po prirodzenú smrť. Ako? Jednoducho, začať od seba zaujímať sa o to, v akom právnom štáte žijeme, ako žijú naše deti, priatelia, kolegovia. Nebáť sa ozvať, keď ide o advokáciu života a ponúkať lepšie riešenia. Preto, vďaka Vám, milí priatelia, môžeme bilancovať tri roky úsilia v projekte Zachráňme životy, aj prvý rok v rámci prevencie a konkrétnej pomoci poradňu Alexis.

V tomto roku sme sa vo Fóre rozrástli o nových spolupracovníkov v regiónoch. Výsledkom bolo a verím, že aj bude lepšia komunikácia a spolupráca navzájom.  Pustili sme sa do procesu, kde vôbec nemáme istotu, že finančne dokážeme utiahnuť všetky naše aktivity. Je to ale celospoločenský jav na Slovensku, kde občianska spoločnosť sa pomaly vytráca. Iba podnikanie a verejná moc má svoje istoty v inštitucionálnom rozvoji. Podnikať s našimi pro life hodnotami vo Fóre života nejde, nie sme ani úspešní, ani bohatí a to v dnešnej dobe nie je „in“. Napriek tomu máme guráž meniť svoje okolie.

Ďakujem Vám za akúkoľvek aktivitu, ktorou ste prispeli k scitliveniu svojho okolia v prospech života – modlitbou, finančnou podporou, či konkrétnou pomocou.

Nech  Vám  prichádzajúce Vianoce prinesú pokoj a radosť! Nech Vás žehná a sprevádza Ježiš so svojou svätou matkou Máriu, ktorí sú zárukou večného života!

Prajem nám všetkým, aby peniaze neboli našim cieľom, ale len prostriedkom k dosahovaniu výsledkov pri bilancovaní budúceho roka.

S úctou

 Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.