Fórum života podporuje iniciatívy za náboženskú slobodu


K úcte ku každému ľudskému životu, ktorá je centrom činnosti Fóra života, patrí aj úcta a rešpekt k náboženskému presvedčeniu každého človeka. V posledných týždňoch sme boli svedkami zintenzívnenia násilných činov spáchaných na kresťanoch vo viacerých oblastiach sveta, k čomu, ako organizácia hlásiaca sa ku kresťanským koreňom, nemôžeme zostať ľahostajní.

Z dôvodu viery v potrebu ochrany života každého človeka, rešpektovania jeho slobody a náboženského presvedčenia, odsudzujeme všetky násilné útoky spáchané na kresťanoch, ale aj na príslušníkoch iných vierovyznaní. Vyzývame všetkých kompetentných, ale aj všetkých ľudí dobrej vôle, ktorým záleží na bratskom spolunažívaní jednej ľudskej rodiny, k rešpektovaniu  náboženskej slobody a k opatreniam, ktoré zvýšia bezpečnosť kresťanov vo svete.

Fórum života podporuje iniciatívy sledujúce tieto ciele a preto sa aj priamo zapojilo do platformy „Solidarita s prenasledovanými kresťanmi“. Taktiež podporujeme dnešné „Zhromaždenie na podporu prenasledovaných kresťanov“, ktoré sa uskutoční pri kostole Notre Dame v Bratislave.

Marcela Dobešová, predsedníčka
Marek Michalčík, výkonný riaditeľ

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.