Kardinál Meissner : akceptácia predimplantačnej diagnostiky protestantskými cirkvami je veľkou ranou pre ekumenizmus

Za veľkú porážku ekumenizmu označil kardinál Meissner prijatie predimplantačnej diagnostiky protestantskými cirkvami v Nemecku.
Kolínsky arcibiskup tak reagoval na vyhlásenie predsedu evanjelických cirkví Nemecka, Nikolasa Schneidera, ktorý pripustil možnosť podpory tohto druhu diagnostiky praktizovanej na oplodnených embryách pred ich prenosom do maternice.
Táto metóda je totiž používaná výlučne s cieľom akejsi istoty, že do maternice nebudú implantované embryá s možným postihnutým alebo dokonca neželaného pohlavia. Preto je predimplantačná diagnostika, ktorá je spojená s umelým oplodňovaním sama o sebe morálne nedovolená, pretože je zameraná na selekciu a je teda len inou formou interrupčnej praxe. Kardinál kritizoval protestantskú podporu využívania týchto techník ako zlé svedectvo voči spoločnosti, ktorá očakáva od kresťanov jednotný postoj aspoň v najzásadnejších etických otázkach.
„Je to veľká rana pre ekumenizmus. hovorí sa už o spoločnej omši, ale najprv by sme mali spoločne brániť život. Až potom môžeme rozmýšľať o ďalších krokoch, povedal kardinál Meissner pre diecéznu stanicu Domradio.
Dodal zároveň, že ak protestanti skutočne podporia predimplantačnú diagnostiku, nemecká katolícka cirkev s nimi nebude spolupracovať pri každoročnej kampani „Týždeň za život“.
Táto jarná kampaň je iniciatívou nemeckého episkopátu, ktorý už po niekoľko rokov vyzýva na spoluprácu aj evanjelické cirkvi.

    

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.