Zomrel Bernard Nathanson

Dr. Bernard Nathanson, pôrodník a vedúci obhajca potratov, ktorý zmenil svoj názor na potraty a neskôr konvertoval na katolícku vieru, zomrel dnes vo veku 84 rokov.
Kedysi vodca hnutia za potraty, Nathanson bol hlavným hovorcom na First National Conference on Abortion Laws v roku 1969 (1. národnej konferencii o zákone o potratoch) a v tom istom roku zakladajúci člen National Abortion Rights Action League (Národnej ligy boja za právo na potrat),  v súčasnosti známej ako NARAL Pro-Choice America.
Nathanson priznáva, že predtým, než zmenil svoj názor v sedemdesiatych rokoch, bol zodpovedný za asi 75,000 potratov. On osobne vykonal asi 5,000, vrátane jedného svojho syna, ktorého čakala jeho tehotná priateľka.

Vo svojej autobiografii napísal, že vývoj ultrazvukovej technológie, ktorý mu umožnil vidieť obrazy nenarodených detí, spôsobil zmenu jeho srdca. Stal sa zanieteným aktivistom za život a tvrdil, že potrat je „najohavnejší holokaust v histórii Spojených štátov“.

Vytvoril dva vplyvné filmové dokumenty o potrate: “The Silent Scream“ (Nemý výkrik) (1984) a “Eclipse of Reason” (1987). Napísal “Aborting America” v roku 1979, v roku keď vykonal svoj posledný potrat, a v roku 1996 vydal svoju autobiografiu pod názvom “The Hand of God: A Journey From Death to Life by the Abortion Doctor Who Changed His Mind.” (Božia Ruka: Cesta od smrti k životu od potratového lekára, ktorý zmenil svoje zmýšľanie, ktorá vyšla aj na Slovensku).

Nathanson ako židovský ateista konvertoval v roku 1996 na katolicizmus pod vedením kňaza C. John McCloskey z Opus Dei. V tom istom roku ho pokrstil kardinál John O’Connor v Katedrále sv. Patrika v New Yorku na sviatok Nepoškvrneného počatia.

“Nathanson bol vodcovskou postavou v pro-life hnuti,” povedal pre ZENIT otec McCloskey. “Jeho svedomie,  skúmavého ateistického Žida a doktora medicíny, ho viedlo k uznaniu skutočností, ktoré vedecky preukazuje, že nenarodené dieťa je také od počatia, a že jeho život musí byť chránený od počatia až po prirodzenú smrť“.

“Rovnakým spôsobom,” dodal, “po mnohých rokoch skúmania, dostal dar katolíckej viery.”

Na jeho krste boli prítomní dnes už zosnulí Otec Richard Neuhaus, Otec Paul Marx a Msgr. William Smith. Jeho krstnou mamou bola pro-life aktivistka Joan Andrews-Bell.

“Nathanson venoval posledné roky svojho života neúnavnému cestovaniu po svete, a šíreniu  pro-life  odkazom – písmom aj rečou,” povedal Otec McCloskey. “Verím, že jeho dvojnásobná konverzia bude spätne ponímaná ako zlom v boji, ktorý bude viesť k definitívnemu ukončeniu potratov v Spojených štátoch, a dúfajme, na celom svete.”

Po zosnulom Nathansonovi ostala jeho manželka Christine a syn.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.