Deň počatého života si pripomenuli aj študenti gymnázia Štefana Moysesa

Do Dňa počatého života, ktorý sa slávil na slávnosť Zvestovania Pána sa aktívne zapojilo aj Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici. Na tento deň neupozorňovali len tématicky zamerané nástenky, ale aj program v škole.

Bielu stužku symbolizujúcu nevinný ľudský život rozdávali na Námestí SNP v Banskej Bystrici niekoľkí jeho študenti. Počas tohto dňa bola po skončení rannej sv. omše v kaplnke gymnázia adorácia, počas ktorej sa striedali učitelia a žiaci jednotlivých ročníkov, aby tak odprosovali Pána za hriechy proti životu a zároveň prosili o radostné prežívanie svojich životov. V závere vyučovania mali žiaci možnosť zúčastniť sa Krížovej cesty za nenarodené deti.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.