Vyhodnotenie kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa

Pred pár dňami skončila naša pravidelná celoslovenská kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Tento rok prebiehal 11. ročník a nosnou myšlienkou bol slogan: „Život je krásny. Chráňme ho od počatia!“

V číslach by sme mohli kampaň opísať takto:
– 200 bilboardov po celom Slovensku
– 60 000 letákov a 2000 plagátov
– 20-krát vysielaný spot na Jednotke v hlavnom vysielacom čase
– viacero relácií (STV 2, LUX, Lumen) venovaných DPD alebo príbuzným témam
– spot vysielaný v 23 regionálnych televíziách
– 200 dobrovoľníkov na námestiach všetkých krajských miest
– takmer 7000 členov Facebookovej skupiny „Za život“
– množstvo pozitívnych príspevkov na stránke www.25marec.sk
– o viac ako 100 % sa zvýšenie návštevnosti stránky www.25marec.sk (viac ako 6600 originálnych návštevníkov)

Deň počatého dieťaťa v jednotlivých regiónoch
Počas celého týždňa, od 21. 3. 2011 do 27. 3. 2011 prebiehali rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia. Z mnohých akcií ste nám i vy poslali spätnú väzbu, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Vždy nás poteší, keď sa dozvieme o konkrétnom priebehu Dňa počatého dieťaťa vo vašom okolí.

Ponúkame vám zopár reakcií od dobrovoľníkov, ktorí kampaň realizovali priamo na námestiach. V Bratislave sa do rozdávania zapojilo 30 ľudí a rozdávali biele stužky na Kamennom námestí, Námestí SNP, Poštovej ulici, Hviezdoslavovom námestí a Hlavnej stanici. Svoju skúsenosť opísali takto: „Reakcie ľudí boli prevažne pozitívne, často nám vyjadrili podporu. Radi si brali biele stužky. Niekedy aj sami prichádzali, aby si vzali. Veľmi milo ma prekvapilo dievča, ktoré sa počas môjho rozprávania tvárilo, akoby som ju neskutočne zdržoval, ale keď som jej ukázal obrázky zachránených detičiek na letáku, zrazu z nej vyšlo: „Wow, to je fakt super, že niekto robí takúto vec“. Doobeda mali ľudia viac času, dalo sa aj trochu pozhovárať o tejto téme. Najlepšie sa dalo „odchytiť“ skupinku ľudí, ak sa zastavil jeden, zastali všetci. Viacerým už biela stužka nebola úplne neznáma, videli skupinu na Facebooku alebo billboard. Zdá sa, že aj tohtoročný motív chutného bábätka v ružovom pozadí „zabral“, mnohí ho oceňovali.“

Z Trnavy nám napísali: „starší ľudia reagovali odmietavo, študenti a mladí rodičia s kočíkom boli k tejto téme otvorení. Jeden mladý muž sa pochválil, že sa mu práve narodil syn. Ďalšia slečna sa dobrovoľníkom zverila, že práve odradila ženu od potratu. Mladé dievčatá a niektoré ženy súhlasili s potratom. Ľudia kládli otázky, kto je organizátorom akcie.  Dobrovoľníci akciu vysoko pozitívne hodnotili a tešili sa z novej skúsenosti.“                                           

Podobná pozitívna skúsenosť prišla i zo Žiliny: „Počas prípravy sme sa stretli s mimoriadnou ochotou a podporou zo strany škôl. Ponúkali sme prednášky na tému ochrany života a pozývali sme študentov, ale aj celé školy na film Bella. Študenti boli svojou aktivitou na námestiach nadšení, mnohí ľudia kampaň už poznali. Rozdali spolu okolo 2 000 stužiek a letákov. V piatok 25. 3. sme mali na Mariánskom námestí v centre mesta umiestnený stánok s informačnými letákmi a stužkami na podporu kampane. Stánok pripravili bratia františkáni v spolupráci s dobrovoľníkmi zo Spoločenstva rodín.“

Dá sa povedať, že kampaň v uliciach Nitry, ktorá sa tam tento rok uskutočnila prvýkrát, bola pre organizátorov náročná: „Kampaň v uliciach sme organizovali prvýkrát a nemám z nej veľmi dobrý pocit. U ľudí prevládal nezáujem o hlbšie prežívanie života. Jedna pani skonštatovala, že bola na interrupcii a neľutuje to, nemá ani žiadne problémy ani výčitky svedomia. Teraz má už iného muža a dieťa s ním a je šťastná. Mrzí nás nezáujem kňazov o šírenie kultúry života počas homílií, skôr sa o tejto problematike boja otvorene hovoriť a je to škoda, pretože v prvom rade oni sú povolaní ohlasovať Božie pravdy. Táto vaša aktivita je na to veľmi vhodná, takže nech sa Vám darí ju presadzovať najmä medzi kňazmi a nám tiež.“

V Banskej Bystrici prebehlo rozdávanie stužiek na námestí v pokojnej atmosfére: „Do ulíc sme sa vybrali 22. marca. Pri rozdávaní bielych stužiek a informačných letákov sme sa stretli s rôznymi reakciami, no väčšina z nich bola pozitívna…“ Do kampane sa zapojilo i banskobystrické katolícke gymnázium Štefana Moyzesa. Študenti svoje zážitky z rozdávania stužiek formulovali takto: „Sto ľudí sto chutí, takto sa dali opísať názory ľudí, s ktorými sme sa stretli. Záujem a súhlas nás samozrejme potešil, no stretli sme sa aj s rôznymi narážkami či už na cirkev alebo na potraty celkovo. Mnohí ľudia sa obraňovali vetou „Každá žena má právo rozhodnúť sa sama“. No mnohí ľudia boli veľmi milí a prívetiví. Väčšina si však myslela, že je to nejaká finančná zbierka a núkali nám peniaze, ktoré sme samozrejme odmietli a uviedli ich na správnu mieru...“

V Košiciach bol pri tejto príležitosti zorganizovaný Pochod za život. Pochod začal sv. omšou, pri vstupe do kostola účastníci dostali bielu stužku ako symbol nevinnosti nenarodeného života a sviečku. Po odslúžení sv. omše vznikol asi 300-členný sprievod.  Najprv smeroval k ústavnému súdu, následne sa sprievod za modlitby ruženca pohol k Immaculáte. Tu, pri morovom stĺpe, položili zúčastnení zapálené sviečky ako symbol porušovania práv najmenších a najbezbrannejších. Následne sa presunuli späť do chrámu.

Zo správ o uskutočnení aktivít pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa usudzujeme, že boli skutočne rôznorodé. Mnohí písali o sv. omšiach, deviatnikoch a krížových cestách na úmysel života, v Trnave sa uskutočnila umelecká meditácia v katedrálnom kostole, v rímskokatolíckej farnosti Povýšenia sv. Kríža v Snine bola zorganizovaná celodenná modlitbová reťaz v nemocničnej kaplnke, v Rimavskej Sobote bol okrem iných aktivít posvätený pomník za nenarodené deti v nedeľu 27. 3. V Senici a okolí bolo takisto dostatok informácií o kampani (plagáty v MHD, na nástenkách a v ambulanciách), takisto študenti stredných škôl rozdávali letáky a biele stužky. Dostali sme informáciu, že vyvesený plagát a rozdávanie stužiek a letákov prebehlo aj v zahraničí, konkrétne v Nemecku medzi slovenskými veriacimi vo farnosti sv. Gorazda vo Frankfurte nad Mohanom v nedeľu 20.3. 2011.

Vybraté perličky z rozdávania bielych stužiek:
– v Trnave sa na stužky „vrhol“ aj mládežnícky futbalový tím – zbehli sa okolo ako holuby v rozprávke 3 oriešky pre popolušku;
– dvaja dobrovoľníci stretli aj dvoch pomerne bojovo naladených ľudí – ale zvládli to profesionálne – nedali sa vtiahnuť do náboženskej debaty, zostali vo vecnej a pokojnej argumentácii. Zabralo aj to, že dobrovoľníčka spomenula svoju situáciu ako príklad („aj ja mám dieťa a jedno v pestúnskej starostlivosti“). Obidvaja dobrovoľníci to vnímali ako svedectvo;
– stretli sme aj rodinku so 4 deťmi, ktorá zasa povzbudila nás svojím príkladom – deti sú adoptované alebo v pestúnskej starostlivosti;
– na stredoškolákov zaberala otázka: „Odkedy dieťatku bije srdce?“ Boli prekvapení, že od 3. týždňa.

Ďakujeme
Nielen vďaka mediálnej podpore, ale vďaka aktivite mnohých aj neformálnych dobrovoľníkov sa kampaň dostala sa do väčšieho povedomia a medzi širší okruh ľudí. Ďakujeme ešte raz všetkým, ktorí k tomu dopomohli. Vieme, že boli zapojené mnohé školy –  od materských škôl, cez základné školy, mnohé stredné školy, ba i Katolícka univerzita v Ružomberku. Ďakujeme všetkým učiteľom, katechétom, kňazom, pracovníkom v centrách pre rodinu za každú vynaloženú námahu.
Ďakujeme tiež všetkým partnerom, mediálnym partnerom a nezištným podporovateľom.
Ďakujeme a spoliehame sa na vás aj pri príprave Dňa počatého dieťaťa o rok.

Fotografie z niektorých kútov Slovenska z kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa nájdete v časti fotogaléria.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.