Česká republika : prebieha diskusia o zachovaní hraníc pre záchranu predčasne narodených detí

Vyjadrenie českého ministra zdravotníctva Leoša Hegera, že záchrana veľmi skoro narodených detí je finančne nákladná a mnohokrát vraj predstavuje riziko celoživotných následkov pre zachránených, vyvolala nevôľu v radoch ochrancov života ako aj odborníkov v oblasti neonatológie (medicínska veda zaoberajúca sa starostlivosťou o novorodencov) a pôrodníctva. Jeho slová sa vzťahovali na deti narodené pred 24. týždňom života. Odborníci i laici však zastávajú názor, že lekárska veda je natoľko pokročilá, že by sa mala snažiť zachrániť každé predčasne narodené dieťa a vyzývajú ministra, aby svoj postoj prehodnotil. V boji za zachovanie súčasného stavu spísali od vedením občianskeho združenia „Nedoklubko“ petíciu, ktorú zatiaľ podpísalo okolo 19 tisíc ľudí.
K dispozícii je na http://petice.nazory.cz/petice/petice-detail.php?id=350 , ale len pre občanov Českej republiky. V petícii zároveň prednášajú svoje požiadavky dotýkajúce sa starostlivosti a podpory pre rodičov nedonosených detí a jej uznanie ako celospoločensky veľmi dôležitej. Zvýšenie hranice viability (a teda obdobia, od kedy sú lekári povinní posnažiť sa dieťa zachrániť) smerom nahor považujú zúčastnení za krok späť.  

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.