Medzinárodná konferencia: Etika v zdravotníckom systéme

Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Bioetická subkomisia Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska a Katolícka zdravotnícka únia poriadajú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou, na tému Etika v zdravotníckom systéme, s podtitulom Potenciál a význam kresťanskej etiky pre formovanie zdravotnej politiky. Podujatie sa uskutoční v aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave dňa 4. júna.

Program:
7:00 – 8:00     Registrácia
8:00 – 9:00     Sv. omša v Dóme sv. Martina
arcibiskup Zygmunt Zimowski, predseda Pápežskej rady pre pastoráciu zdravotníkov
8:45            Pokračovanie registrácie
9:00 – 9:15     Otvorenie konferencie a príhovory hostí
Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc., štátny tajomník MZ SR, predseda ZKLZ Ing. Ján Figeľ, PhD., Dr. h.c., 1. podpredseda vlády SR, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, predseda KDH

9:15 – 11:00    Blok I. – KRESŤANSKÁ  ETIKA, SVEDOMIE A ZÁKONY
9:15 –  9:45    Pastoračná  starostlivosť Cirkvi o chorých a etická zodpovednosť zdravotníkov
arcibiskup Zygmunt Zimowski, predseda Pápežskej rady pre pastoráciu zdravotníkov
9:45 – 10:00    Niektoré  závažné otázky bioetiky a možnosti riešenia
Prof. MUDr. Ján Ďačok, SJ,PhD., Bioetická subkomisia Teologickej komisie KBS
MUDr. Andrej Hrádocký, Bioetická subkomisia Teologickej komisie KBS
10:00 – 10:15   Právna istota v oblasti ochrany svedomia ako súčasti slobody náboženstva v Európe
Prof. Doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., dekan Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
10:15 – 10:30   Politické aspekty výhrady vo svedomí
JUDr. Pavol Hrušovský, podpredseda NR SR, predseda poslaneckého klubu KDH v NR SR
10:30 – 10:45   Aplikácia etiky do legislatívneho plánu vlády podľa jej programového vyhlásenia
MUDr. Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva SR
10:45  – 11:15  Diskusia
11:15 – 11:30   Občerstvenie

11:30 – 13:30   Blok II. – ETIKA V ZDRAVOTNÍCKEJ POLITIKE A V ZDRAVOTNÍCKEJ PRAXI
11:30 – 11:45   Potenciálna hrozba pre výhradu vo svedomí zo strany komunitárneho práva MUDr. Anna Záborská, poslankyňa EP
11:45 – 12:00   Bioetické  výzvy v Európskej únii MUDr. Miroslav Mikolášik, poslanec EP
12:00 – 12:15   Etika v zdravotníckom výskume
Doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., ÚMEB n.f., Bioetická subkomisia Teologickej komisie KBS
12:15 – 12:25   Etika v zdravotnom poistení
MUDr. Marián Faktor, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VšZP, a.s.
12:25 – 12:35   Dilemy uplatňovania etiky v praxi z pohľadu pacienta i zdravotníckeho pracovníka
Doc. MUDr. Ján. Porubský, CSc., štátny tajomník MZ SR, predseda ZKLZ
Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., podpredseda ZKLZ
12:35 – 12:45   Etika a lekárnik
PharmDr. Jozef Laurinec, lekáreň  Karmel, Trstená
12:45   Diskusia a záver konferencie

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.