Ministerstvo neakceptovalo hromadnú pripomienku

Dňa 24. 8. 2011 sa na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej „ministerstvo“) uskutočnilo rozporové konanie vo veci hromadnej pripomienky občanov k legislatívnemu zámeru zákona osociálne vylúčených spoločenstvách. Viac ako 3000 občanov na tomto stretnutí zastupovali Ing. Marek Michalčík a Mgr. Patrik Daniška, za ministerstvo bol prítomný Martin Vavrinčík, riaditeľ odboru pre sociálne vylúčené spoločenstvá. Ministerstvo NEAKCEPTOVALO hromadnú pripomienku občanov, a tak materiál ide ďalej s rozporom vo veci financovania antikoncepcie a sterilizácie.

Zo strany občanov sme využili všetky dostupné legislatívne prostriedky na to, aby sme vyjadrili svoj postoj. Žiaľ, ministerstvo si náš názor neosvojilo. Teraz je to na vláde a politikoch, či sa sterilizačný a antikoncepčný program v materiály ponechá alebo z neho vypadne. V každom prípade chcem poďakovať všetkým, ktorí podporili hromadnú pripomienku v tomto dovolenkovom období. Aj vďaka nim bola o tejto téme rozprúdená celospoločenský diskusia, ktorá zrejme ešte neskončila. –  okomentoval stanovisko ministerstva Marek Michalčík.     

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.