Poradňa Alexis

Poradňa Alexis je projekt pomoci ženám a dievčatám, ktoré z rôznych dôvodov zvažujú umelý potrat alebo sa nachádzajú v závažnej situácii súvisiacej s tehotenstvom prípadne potrebujú riešiť následky umelého potratu.

Za prvý polrok 2011 sme v poradni Alexis riešili 60 prípadov, ktoré sa väčšinou týkali neplánovaného alebo rizikového tehotenstva. Zvýšil sa aj počet prípadov s postabortívnym syndrómom. Zaujímavosťou je, že do poradne sa nám ozval aj muž, ktorý trpel výčitkami z toho, že poslal priateľku na potrat.

Do poradne sa nám ozývali ženy a dievčatá z celého Slovenska a ich vek bol 15 – 34 rokov.

Väčšinou išlo o slobodné, nezamestnané alebo študujúce mamičky. Vďaka nášmu poradenstvu sa 13 mamičiek rozhodlo, že si bábätko nechá.

Činnosť poradne pre ženy a dievčatá Alexis môže podporiť každý rozširovaním kontaktných informácií, zapojením sa do odbornej spolupráce  alebo materiálne a finančne na číslo účtu 0422874576/0900. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť heslo „Alexis“, aby bolo možné identifikovať a využiť dar podľa želania darcu.

Viac o poradni Alexis sa dozviete na www.alexisporadna.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.