Zachráňme životy

Cieľom projektu Zachráňme životy je pomôcť tehotným ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi a súčasne umožniť ľuďom, ochotným pomôcť finančne, materiálne i aktívne, zapojiť sa do projektu.

Tieto ciele sa nám darí napĺňať vďaka podpore našich darcov, ktorým chcem na tomto mieste povedať ĎAKUJEM.

Bohužiaľ musím tiež skonštatovať, že darcov je stále málo. Momentálne máme v projekte 15 mamičiek a ani tým nevieme niekedy poskytnúť takú finančnú pomoc, ako by sme chceli. Za posledný štvrťrok, sme museli odmietnuť už dve mamičky, nakoľko sme si nemohli dovoliť zaradiť ich do projektu.

V uplynulom období sme sa zameriavali najmä na propagáciu projektu, čo prinieslo čiastočné úspechy a počet darcov sa v mesiaci júl zvýšili. Uvidíme čo prinesie ďalší mesiac.

Týmto chcem vyzvať Vás, ktorí čítate tieto riadky, pomôžte nám pomáhať – či už finančným príspevkom alebo propagovaním projektu Zachráňme životy.

Viac o projekte sa dozviete na www.zachranmezivoty.sk. Pomôcť môže každý, kto sa rozhodne pravidelne alebo jednorázovo prispieť na číslo účtu 0424246346/0900.

Všetky poukázané finančné dary dostávajú v plnej výške priamo príjemcovia pomoci (ženy a ich deti). Náklady na riadenie a správu systému zabezpečuje Fórum života z iných zdrojov.

Zachráňme životy v číslach:
– doteraz sme pomohli 54 ženám a ich deťom
– narodilo sa 41 bábätiek (z tohto počtu ostalo 39 narodených detí pri svojej matke, len dve deti išli na adopciu, pričom v jednom prípade ho chce matka získať späť)
– celkovo sme riešili 689 prípadov
– k 31.7.2011 darcovia prispeli sumou 95349.03 Eur

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.