USA: Demokrati blokujú zákaz selektívnych potratov podľa pohlavia

Prijatie zákona zakazujúceho potraty na základe pohlavia v ktoromkoľvek štádiu tehotenstva zablokovali predstavitelia demokratického krídla americkej Snemovne reprezentantov.
Pre prijatie novely, ktorá by posilnila ochranu života a odstránila hrubú formu diskriminácie nenarodených len na základe toho, že sú mužského alebo ženského pohlavia, bola potrebná dvojtretinová väčšina hlasov zúčastnených.
Výsledok vyvolal pobúrenie v radoch republikánov, ich zástupcovia hovoria o odmienutí právnej normy, ktorá urobí USA civilizovanejším štátom, demokratom navyše vyčítajú lakonický prístup k veci, pretože nevzali do úvahy ani len štatistický fakt o nedostatku žien v celosvetovom meradle (približne -200 miliónov žien, selektívne potraty sú väčšinou namierené proti dievčatám). Jean Schmidt, zastupujúci štát Ohio sa vyjadril, že potrat nie je prípustný v žiadnom prípade, no možnosť jeho vykonania len na základe neželaného pohlavia dieťaťa je katastrofou a ide o zrejmú gendercídu (vyvražďovanie podľa pohlavia). Trent Franks z Arizony vyjadril nádej, že ešte nepadlo posledné slovo a diskusia o probléme môže byť na najvyššej politickej úrovni čoskoro vedená opäť. Mike Kelly, zastupujúci Pennslyvániu, označil odmietnutie novely za „smutný deň pre celú krajinu“.
Nemožno prehliadnuť fakt, že demokratická strana, na čele s prezidentom USA Barrackom Obamom v minulosti deklarovala záujem o snahu odstrániť „vojnu proti ženám“, o to šokujúcejšie je jednanie jej poslancov, ktorí sa rozhodli uprednostniť záujmy propotratovej lobby.
Za návrh hlasovalo 246 poslancov, proti 168, dvojtretinová väčšina nebola dosiahnutá, návrh nebol schválený. 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.