Poďakovanie Mons. Róbertovi Bezákovi

Predsedníctvo Fóra života ďakuje emeritnému arcibiskupovi Róbertovi Bezákovi pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia v úrade za spoluprácu a aktívnu pomoc pri podpore projektov venovaných ochrane života od počatia po prirodzenú smrť. Počas pôsobenia na čele Trnavskej arcidiecézy, aj predtým, svojou angažovanosťou po duchovnej i materiálnej stránke, aktívnou účasťou na Konferencii Vyber si život a pri 10. výročí Fóra života, podporou kampane ku Dňu počatého dieťaťa a ďalších pro-life aktivít významne prispel k formovaniu verejnej mienky v prospech ochrany života a rodiny v slovenskej spoločnosti.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.