Pozvánka na modlitbové stretnutie za život s kardinálom Burkeom

Fórum života pozýva na modlitbové stretnutie s americkým kardinálom Raymondom Leom Burkeom, prefektom Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry a známym podporovateľom pro-life myšlienok, ktoré sa uskutoční v pondelok 20. augusta o 11:00 hodine pri pomníku nenarodených detí pri Modrom kostolíku v Bratislave. Kardinál Burke je známy svojím zanieteným postojom v otázkach ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a v minulosti opakovane kritizoval politikov, ktorí verejne zastávajú potraty, napriek tomu, že sa hlásia ku katolíckej viere. Je nositeľom mnohých ocenení za svoju pro-life angažovanosť a vyzýva k intenzívnej podpore iniciatív v prospech ochrany života.

Facebook udalosť: http://www.facebook.com/events/267868959994660/

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.