Mons. Bober: Zachovať si čisté svedomie a srdce

Vo štvrtok 6. septembra čakali ikonu Panny Márie Częstochowskej v rámci jej púte po Slovensku dve mestá. Predpoludním zavítala do seminárneho Kostola sv. Antona Paduánskeho v Košiciach, kde práve prebiehali kňazské rekolekcie. Svätú omšu celebroval košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Vo svojej homílii slovami sv. Augustína charakterizoval podstatu Cirkvi a nevyhnutnosť jej neustáleho putovania: „Keď kráčaš, kus cesty už leží za tebou, iný máš ešte len pred sebou. Keď sa na tejto ceste zdržíš, tak potom iba preto, aby si sa posilnil, ale určite nie preto, aby si sa vzdal!“ Pozval kňazov aj všetkých prítomných k tomu, aby na seba zobrali „spoluzodpovednosť za vieru a za stav i obraz Cirkvi v dnešnom svete.“ Hovoril o veľkých skúškach viery, ktorým všetci čelíme a vyjadril želanie, aby slúžili k tomu, aby sme sa posilnili na ceste. Ako príklad – predovšetkým pre kňazov, ktorí sa na rekolekcii stretli – ale i pre laikov, uviedol troch Košických mučeníkov, ktorí z lásky ku Kristovi a Cirkvi, vo vernosti Svätému Otcovi, bránili katolícku vieru preliatím vlastnej krvi. Mons. Bober hovoril aj o sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorí sa ukázali ako „muži pevnej viery“ a nabádali všetkých svojich duchovných synov a dcéry k tomu, aby si vždy zachovali čisté svedomie i srdce, pri všetkom, čo budú robiť. Snažili sa o to, aby sa nám – ich duchovným potomkom – Božie slovo uchytilo v našich srdciach, v našich skutkoch, nie iba na perách. „S loďkou našej viery, ktorá je znázornená aj na logu prichádzajúceho Roka viery, nemôžeme zostať iba v prístave, ináč by sme riskovali, že nám zhnije a rozpadne sa. Vyjdime bližšie k ľuďom. Naša Nebeská Matka Mária – Stella maris – nás bude udržiavať v správnom nasmerovaní, pri ktorom naša Cirkev nikdy nestratí lesk Kristovho svetla a nikdy ju úplne nezatienia hriechy tohto sveta,“ uzavrel Mons. Bober svoju homíliu.

Popoludní ikonu spolu so sprievodom privítal v Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Príchod sprevádzala obrovská radosť a plný chrám, a umocnil to aj fakt, že vladyka práve v tento deň slávil narodeniny. Organizátori púte, ktorých po mariánskej pobožnosti prijal vo svojej rezidencii, mu blahoželali k sviatku a poďakovali za vrelé privítanie. V podvečer nastal presun ikony  do Prešova, kde sa v gréckokatolíckej Katedrále sv. Jána Krstiteľa dostalo ikone Madony vrelé privítanie od kňazov i od Božieho ľudu. Na večernú archijerejskú liturgiou prišlo množstvo veriacich, aby prejavili svoju úctu a lásku k Presvätej Bohorodičke prostredníctvom putovnej ikony. Zároveň tak podporili myšlienku púte tejto ikony okolo sveta „Od Oceánu k Oceánu“, ktorá sa nesie v znamení ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Hlavným celebrantom bol vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, koncelebroval aj vladyka Ján Eugen Kočiš, emeritný biskup, a dvadsať kňazov. Farár v katedrále a prešovský protopresbyter Daniel Galajda krátko predstavil históriu ikony a myšlienku jej celosvetovej púte, ako aj to, že v tej krajine, kde je ikona práve prítomná, sa veriaci modlia obzvlášť za ochranu života v krajine, ktorá nasleduje. V našom prípade je to Maďarsko.

V homílii hovorca Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove Mons. Ľubomír Petrík vyzdvihol úzku súvislosť medzi Pannou Máriou a ochranou života: „Presvätá Bohorodička je druhá Eva. Nie je už iba matkou žijúcich, ale Matkou Života, lebo priviedla na svet Ježiša Krista, v ktorom spočíva náš život. Kým Adam a Eva uviedli ľudí do smrti, pretože počúvali slovo zlého, Bohorodička privádza ľudí k životu, lebo uverila Božiemu slovu, ktoré sa v nej stalo telom. Jej syn Ježiš Kristus prišiel vyslobodiť človeka z otroctva hriechu.“ Zdôraznil skutočnosť, že my kresťania často ľahkovážne dovolíme, že mentalita viery je v nás zamenená mentalitou tohto sveta. Potom, aj keď sa cítime byť veriacimi, v skutočnosti v každodennom živote konáme nie v duchu evanjelia, ale v duchu sveta. Preto Mária upriamuje našu pozornosť na Slovo. Oplatí sa uveriť Ježišovi, pretože jeho slovo má moc. Potvrdilo to aj evanjelium o rozmnožení piatich chlebov a dvoch rýb zástupom: „Ježišovo slovo, ktorému apoštoli uverili, sa premenilo na chlieb. Všetci jedli a nasýtili sa. Nedajme sa oklamať atmosférou presadzujúcou odmietanie života, ale uverme, že keď uveríme Božiemu slovu, bude dosť chleba pre všetkých. Nebojme sa byť otvorení životu“, povedal kazateľ. Mons. Ján Babjak SJ na konci svätej liturgie v mene všetkých prítomných predniesol pred ikonou modlitbu k Panne Márii za ochranu života a viedol modlitbu Akatistu k Presvätej Bohorodičke. Vo svojom príhovore na konci povedal, že dnes sme svedkami civilizácie smrti. „Civilizácia je však niečo pozitívne, preto by skôr ako o civilizácii smrti bolo potrebné hovoriť o pliage smrti, ktorá sa šíri dnešným svetom. My sme však povolaní k životu a k jeho ochrane. Preto je tu medzi nami nielen Kráľovná Poľska, ale Kráľovná celého sveta, pod ochranu ktorej sa utiekame.“ Potom si veriaci jednotlivo uctili ikonu, ktorá bola následne prevezená do pravoslávneho Katedrálneho chrámu svätého kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.