Inštitút manželstva v ohrození

V najbližších dňoch sa bude v parlamente i vo vláde rozhodovať o snahách znížiť význam manželstva a zmeniť jeho definíciu.

V poslednom období sme vás informovali o snahách vlády zriadiť nový Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb. Napriek našej doterajšej snahe (list všetkým ministrom, zaslanie riadnych zásadných pripomienok v rámci pripomienkového konania, dvojhodinového stretnutia na MZ SR) materiál bol už zaslaný do vlády. Predpokladáme, že by mohol byť zaradený na rokovanie vlády v najbližších týždňoch, možno už na budúci týždeň.

V parlamente zasa prebieha aktuálna schôdza. Na programe sú poslanecké návrhy, medzi ktorými je aj návrh zákona o registrovaných partnerstvách a novela zákona, ktorá požaduje hradenie sterilizácií z verejného zdravotníctva. Hlasovať sa bude o nich už možno tento týždeň.

Vo všetkých prípadoch sledujeme dianie, ale naše občianske možnosti sú v tejto chvíli už veľmi obmedzené. Konečné rozhodnutie je na členoch vlády (v prípade výboru) a poslancoch NR SR. Chceme vás preto poprosiť o modlitby za našich predstaviteľov, najmä o dar múdrosti, aby rozpoznávali a obhajovali pravé hodnoty a nepodliehali „moderným“ trendom, ktoré nerešpektujú ľudskú prirodzenosť a dôstojnosť.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.