Pozvánka na tlačovú besedu

Fórum života pozýva na tlačovú besedu na tému „Je potrebné na Slovensku vytvárať Výbor pre homosexuálov?“ Uskutoční sa dňa 2. októbra o 12:30 vo Veľkej zasadačke v Dome novinárov, Župné námestie 7, Bratislava.

Na tlačovej besede vystúpia:
Marek Michalčík, Občianske združenie Fórum života,
Mag. Dr. Gudrun Kugler, MTS, expertka na problematiku ľudských práv z Rakúska,
Martin Dilong, právnik

Vláda SR pripravuje vytvorenie Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb. Uvedený materiál je ako prvý bod zaradený na najbližšie rokovanie vlády, v stredu 3. 10. 2012.  Bližšie informácie:
 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21557

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.