Stanovisko k zriadeniu Výboru pre homosexuálov

Na dnešnom rokovaní vláda SR schválila zriadenie Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (ďalej len Výbor pre práva homosexuálov). 

Vláda SR tak dala najavo svoj skutočný postoj k rodine a manželstvu. Dovolíme si upozorniť na dvojtvárnosť v jej konaní. Na jednej strane sa  vo svojom programovom vyhlásení zaviazala realizovať „dôsledné uplatňovanie základnej zásady Zákona o rodine, podľa ktorej je manželstvo jedinečný zväzok medzi mužom a ženou, ktorý má spoločnosť chrániť a napomáhať jeho dobro…“ Na druhej strane schválila Výbor pre homosexuálov. Vláda týmto svojím krokom dala jasne najavo, že jedno je programové vyhlásenie vlády a druhé sú praktické kroky vlády v neprospech inštitútu manželstva a rodiny.

Za zmienku stojí fakt, že vláda ako prvý bod svojho rokovania schválila Výbor pre homosexuálov. Následne vypustila zo svojho rokovania deväť bodov, ktoré sa týkali ekonomiky (investičné stimuly pre zamestnávateľov)  a problematiky zamestnanosti. Tieto body boli vypustené bez toho, aby sa o nich diskutovalo, prípadne aby sa hľadali na úrovni vlády lepšie riešenia v prospech ľudí na Slovensku. Vláda miesto toho, aby riešila skutočné problémy veľkej väčšiny obyvateľov (700.000 obyvateľov Slovenska sa nachádza na hranici chudoby,  mnohé regióny zápasia s vysokou nezamestnanosťou, dochádza k poklesu životnej úrovne), vytvorila  nadbytočnú novú inštitúciu- Výbor pre homosexuálov.

Marek Michalčík, Občianske združenie Fórum života
Martin Dilong, právnik

V Bratislave 3. 10. 2012

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.